Kerteminde: Klintevej (213) nord for fredningen (Kauslunde Å) – 23 km. fra Fynshoved Camping

Tilbage til Fynshoved Camping

KertemindeKerteminde – Klintevej

Syd for Kerteminde løber Kauslunde Å ud i Kerteminde Bugt i Storebælt. Åen har en fredningszone på 500 meter til hver side. I den ene ende, den nordlige, starter fiskeriet fra parkeringspladsen, hvor det åbne stykke ender ved en mindre skov. I den sydlige ende, er der nogle grønne sommerhuse helt nede ved vandet, samt en mindre parkeringsplads ud til vandet, hvor også fiskeriet starter fra. Det er den sydlige del, jeg skriver guiden om her.
Fiskeriet kan være godt fra den første meter, hvor man træder ned til sommerhusene, og 1 km. ud og forbi spidsen længere sydpå. (Kan ses fra startpositionen)

Vand og bundforhold

Ret ofte står havørrederne, som generelt fiskes efter her, i badekarene/fordybningerne i bunden, helt inde under land.
Badekarene, som er at finde på/langs hele strækningen, er “pyntet”/”krydret” med tangplanter, nogle så højt-stående at de bryder overfladen, Derudover er der mindre, større og helt store sten deri. Bunden veksler generelt mellem ren sandbund og stenbund – med og uden tangplanter.
Ude på spidsen er der store stenrev.
Dybden varierer og kan nogle steder nå en dybde på 3 meter, dette længere ude i kastet. Generelt fiskes der over 20 cm. – 1,5 meter vand på denne strækning ved Kerteminde – Klintevej.
Vandet er for det meste klart, men kan under kraftige vindforhold blive uklart.

Årstider – fiskearter ved Klintevej – Kerteminde

Havørred: Dette er så absolut en helårsplads, med mulighed for store, såvel som små fisk, på hver tur uanset årstid.
Mindstemål: 40 cm.

Hornfisk: Hornfiskene kan fanges her fra starten af maj og 3-4 måneder frem.
Intet mindstemål og ingen fredningstider.

Makrel: Juli og august.
Mindstemål 20 cm. Ingen fredningstider.

Torsk: Sommer – fra maj til og med august.
Mindstemål 35 cm. Ingen fredningstider.

Sej (mørksej): Sommer – fra maj til og med august.
Mindstemål 30 cm. Ingen fredningstider.

Rødspætte: Året rundt.
Mindstemål 25 cm. Hun-rødspætten er fredet fra d. 15. januar – 30. april.

Skrubbe: Året rundt.
Mindstemål 23 cm. Hun-rødspætten er fredet fra d. 01. februar – 30. april.

Fangstmetoder – Kerteminde – Klintevej:

Havørred: En “skrøne”, der går igen er, at havørreden hellere hugger på skrappe farver, såsom gul, orange, skarp grøn m.m. i den kolde tid, end naturlige, afdæmpede farver. Det holder ikke helt, men denne plads nær Kerteminde er dén af alle dem jeg har besøgt rundt om i landet, som kommer tættest på at støtte teorien/påstanden.
Orange og guld kombineret, har været de farver, der, set over et helt vinterdøgn, d.v.s. fra solopgang til solnedgang, har været mest effektive. Men… I overskyet, mørkt vejr og klart vand, har blå/sølv fejet alt af vejen. Undtagelsen er også den, at ren sølv er fabelagtig på alle årstider på pladsen, også om vinteren, dette når solen står højt på himlen og vandet er klart.

Har man et sølvblink, et kobberblink, et blink i orange/guld og evt. en snurrebasse i sort/blå/hvid/alu, så er man faktisk garderet året rundt på denne strækning/plads. Også diverse tobisblink og gennemløbsblink kan gøre sig gældende ved Kerteminde, uanset årstid.

Jeg har oplevet at strækningen giver mest med blink og gennemløbsblink, end med fluestang eller spinnestang med bombarda og flue.

Hornfisk og makrel: Makrellerne og hornfiskene fanges med blink, makrelforfang og/eller prop og sildestykker.
Når der fiskes efter makrel og hornfisk på strækningen, fiskes der typisk midt eller højt i vandet. Nogle gange handler det om at finde dybden de svømmer i, frem for den rette agn. Makrellerne og hornfiskene hugger gerne på alt der bevæger sig, og som ligner en fisk eller reje etc. Dog med enkelte undtagelser. Makrellerne fanges bedst på fiskeimitationer, frem for reje og orm o.s.v.
Der kan også være forskel på, om den ene eller anden farve, som ophængerne/fiske eller reje-imitationerne på makrelforfanget har, er effektive eller ej. Derfor er det en god íde at medbringe 3-4 forskellige forfang.
Vil man sidde og hygge med en prop og et stykke sild på en trekrog eller enkeltkrog, kan man med fordel fiske fra 1 m.-1,5 m. under vandoverfladen med sildestykket eller sildestrimlen.

Torsk og Sej: Vil man fange torsk og sej fra denne srækning, kan det gøres på følgende måder:
Brug et ganske alm. købe-forfang m. 2 kroge og et lod. Man kan også lave sit eget. På krogene kan man bruge børsteorm, skalrejer, sildestykker, makrel-stykker/strimler eller evt. alm. frostrejer uden skal.
Man kan også bruge et blink, her kan næsten alle farver og størrelser bruges. Det vigtigste er, at man kaster ud og lader blinket synke til bunds eller tæt på bunden. Herefter spinner man langsomt ind, helt langsomt, så blinket roterer eller vugger, alt afhængigt af blinkets udformning, langs bunden det meste af vejen ind. Torskene og sejene går for det meste dybt i vandet.
Man kan også bruge et makrelforfang og montere et blink i enden. Fremgangsmåden er den samme. Den skal fiskes helt nede ved bunden. Ganske langsomt. Man kan “krydre” indspinningen med små følte ryk.

Rødspætte og skrubbe: Samme fremgangsmåde som til torsk og sej bruges her, når det kommer til forfang.
Altså et ganske alm. købe-forfang m. 2 kroge og et lod. Man kan også lave sit eget. På krogene kan man bruge børsteorm, skalrejer, sildestykker, makrel-stykker/strimler eller evt. alm. frostrejer uden skal. Kast ud og afvent hug. Det er ikke en god ide at fiske aktivt med forfanget her. Der er mange sten og planter på bunden. Fiske derfor kun passivt og lad fiskene komme til maddingen/agnen selv.

Knæk og bræk ved Kerteminde og Klintevej.

/Jari – Camping og Fiskeri

Tilbage til Fynshoved Camping
error: Content is protected !!