Ebeltoft Havn – 1 km. fra Ebeltoft Strand Camping – under oprettelse

Tilbage til Ebeltoft Strand Camping
Tekst: Jari – foto: Irena Mathiasen og Jari – Camping og Fiskeri

Indledning:

Trods sin mindre størrelse, har Ebeltoft Havn alligevel meget at byde på. Man kan fange fisk i og omkring havnen året rundt.
Vandet er nemt at komme til og de fleste steder, er der da også plads til hele familien.
Der er i løbet af sommersæsonen ret mange fiskearter i området, de fleste spiselige og til at fange.
Der er mulighed for at købe øl og vand ved havnen, på en af caféerne eller restauranterne. Der er ligeledes gode toiletforhold.

Vand og bundforhold

Ebeltoft Havn har en max-dybde på 4,5 m. Udenfor havnen ligger dybden på omkring 1,8-2,2 m. Sejlrenden ved ind/udsejlingen er godt 5 meter dyb.

Inde i havnen er der stort set ren sandbund, med få tangplanter langs molekanterne. Ud for havnen er der sporadiske tangpletter over den rene sandbund i det lave vand. langs sejlrenden ved ind/udsejlingen er der flotte, store blæretangs-buske flere steder.

Vandet er generelt klart, men ved kraftig vind fra syd eller øst, kan vandet dog grumse til, både indenfor og udenfor Ebeltoft Havn.

Årstider – fiskearter ved Ebeltoft Havn

Havørred:

Makrel:

Sild:

Hornfisk:

Tobis:

Havkarusse:

Ål:

(Sortmundet Kutling)

Fangstmetoder:

Havørred:

Makrel:

Sild:

Hornfisk:

Tobis:

Havkarusse:

Ål:

(Sortmundet Kutling)

Tilbage til Ebeltoft Strand Camping
error: Content is protected !!