Trojavej – 5,3 km. fra Ebeltoft Strand Camping

Tilbage til Ebeltoft Strand Camping

Trojavej – info

Trojavej er en udpræget sommerstrækning. Starter det gode vejr i april/maj kan der dog være fisk allerede i starten af maj. Det er nemt at komme dertil og man kan køre ad en grusvej (Trojavej), som følger vandet og vælge hvor man vil fiske, parkere ved det udvalgte sted, og starte derfra.

Naturen i området langs Trojavej er utrolig lækker og der er også mulighed for at bade, da der nogle steder er en ren og fin sandbund. Måske en god idé, hvis ikke alle i familien fisker.

Vand og bundforhold

Ved kraftig sydvendt eller østvendt vind, kan vandet blive en anelse grumset. Vandet er dog generelt krystalklart her.
Tangbælter, stenbund, områder med ren sandbund og stenrev kendetegner pladsen.
Gennemsnitsdybden er ca. 1 meter de første 50 meter ud fra vandkanten.

Årstider – fiskearter ved Trojavej

Havørred: Maj til september.

Hornfisk: Maj til august.

Rødspætte: April til september

Pighvar og slethvar: Maj – juli

Fangstmetoder:

Havørred: Det er  på sin vis “enkelt”, at fange havørreder på denne strækning… Et sølvblink er alt der skal til. Man kan også fange havørreder ved Trojavej med sølvfarvede fluer, men så er der heller ikke mere at komme efter. Man kan bruge mange andre farver, men i bund og grund er der godt med hundestejler, sild og tobis i sommersæsonen her og det er netop de fiskearter/byttefisk, havørreden er kommet ind på strækningen efter.
Jeg har forsøgt med meget andet, men måtte vende tilbage til de sølv-farvede agn for at få gevinst.
Kast gerne ud over tangbælterne, fisk omkring nogle af de stenrev, som flere steder strækker sig ud fra kysten, for at få størst chance for fangst.

Henunder aften kommer fiskene længere ind og her kan fluestangen med fordel benyttes.

Hornfisk: Ligesom med havørrederne, vil jeg anbefale sølvfarvede agn. Hornfiskene i Danmark er generelt ikke særlig kræsne, heller ikke her langs Trojavej, men… Da chancen for at fange en havørred jo er tilstede, ser jeg ingen grund til at udelukke denne fra at hugge. Hornfiskene spiser det samme som havørreden, så igen vil jeg nævne, at sølv klart er den bedste agn-farve at anvende. Uanset det er flue eller blink man fisker med.

Man kan fange hornfisk på et utal af måder, læs mere om dette her, i denne artikel, som beskriver fiskeriet efter hornfisk til fulde: Hornfisk

Rødspætte, pighvar og slethvar: Her skal fiskes imellem eller langs tangbælterne. Nogle steder fremstår bunden grå, de steder hvor det er tilfældet, er der småsten på bunden og chancen for både pighvar og slethvar størst.

Brug gerne sildestykker eller hele/halve tobis. Det gælder om at fiske aktivt efter fladfiskene ved Trojavej. Dette især når der er tale om pighvar og slethvar. Agnen/maddingen skal bevæge sig. Spin derfor ganske langsomt henover bunden. Der kan bruges et forfang med en enkelt krog og et blink for enden, fladfiskene hugger ofte også på blinket.
Over ren sandbund, hvor hvarrene også kan være, er det ikke nødvendigt at afmontere trekrogen, men der hvor der er småsten, kan det være en fordel at skifte krogen på blinket til en enkeltkrog.

Alle 3 fladfiskearter kan fanges med sandorm eller børsteorm. Her kan man bruge et alm. forfang med 2 kroge. Kast ud og lad det ligge.
Stram lidt op i linen, så der kan mærkes hvert enkelt lille nøk fra fisk derude.
Der kan dog være en del ventetid forbundet med dette fiskeri.

Held med fiskeriet langs Trojavej.

/Jari – Camping og Fiskeri


Læs alt om kystfiskeri her: Kystfiskeri i Danmark…


Tilbage til Ebeltoft Strand Camping
error: Content is protected !!