Bybæk Bugten – 19,6 km. fra Rosenvold Strand Camping – læs mere…

Tilbage til Rosenvold Strand Camping
Irena med en havørred fra Bybæk Bugten i Vejle Fjord

Bybæk Bugten er en lille, men givende fiskeplads i Vejle Fjord.

I vinterhalvåret kommer denne “by-osende” fiskeplads, tæt på Vejles pulserende byliv, til sin ret. En mørk og blød bund holder på varmen, når vandet der strømmer over den er koldest, og tiltrækker alskens byttedyr og byttefisk. Havørreden huserer derfor også her i den kolde tid, og er bestemt til at fange.
Vejle-Fjord-Broen hæver sig over området, hvor biler, supermarkeder og huse til millioner, giver genskin i fjordens bevægelige spejl.

Vand og bundforhold

Idet man træder ud fra parkeringspladsen lige ved Bybæk Bugten, skal man  over en bæk og gå mod venstre (mod øst). Bækken hedder, Bybækken – og udløbet samt 500 meter til hver side fra denne – har en fredningsperiode: Fra 16. september – til og med d. 15. januar.

Bunden er herefter (efter bækken) mørk og forholdsvis blød. Dog ikke så blød at man synker i. Nogle steder langs strækningen findes muslingebanker, mindre badekar (fordybninger i bunden) og fortøjningspæle.
Vandet er oftest klart, men kan blive uklart i kraftig blæst og storm.
Pladsen kan kendes ved, at man finder Bybæk Bådelaug i ca. midten af strækningen.

Dybde: fra 10 cm. til ca. 1 m. Det er i det lave vand havørrederne på denne plads kan fanges.

Årstider – fiskearter ved Bybæk Bugten – Vejle Fjord

Havørred: Hele vinterhalvåret er der havørreder her. Denne mørkbundede og forholdsvis korte fiskestrækning i Vejle Fjord, er knap et par hundrede meter lang. En slags, stop and go plads, fristes jeg til at kalde den. Den er affisket på under en time og man kan derefter sætte sig i bilen og køre hjem eller videre, ofte med fisk i bagagerummet.

Hvis du vil læse om fiskepladser i andre fjorde og områder i Danmark, kan du gøre det på vores side her: Fiskepladser i Danmark…

Hornfisk: Fra maj og 2-3 måneder frem, er der også hornfisk i området.

Fangstmetoder:

Bybæk Bugten ved Vejle Fjord, er velegnet til fluefiskeri og spinnefiskeri. Spinnefiskeren kan optimere antallet af fangster, ved at bruge blink i kobber, ren hvid, brun/hvid eller brun/sort/hvid eller alu kombineret.

Ved halv-kraftig/kraftigere bølgegang og stærk vind, er s-formede blink klart at foretrække. Den mere flakkende gang i vandet, giver kraftigere/stærkere vibrationer i det urolige vand, som havørreden lettere kan opfange.

Fluefiskeren bør holde sig til kobberbassen, gerne større varianter, brune rejefluer eller større mørke streamere.
Fisk gerne forholdsvis langsomt og gerne midt i vandet eller nær bunden.
Dog kan fiskene, når der er lavvande, komme helt op til overfladen, her anbefaler jeg at man fisker i nogenlunde samme høje som fiskene formodes at svømme i.
Ser man en fisk/havørred/hornfisk i overfladen, kast da gerne 5-10 meter over eller forbi, før der spinnes ind mod fisken eller før man starter sin indtagning af fluen, for at føre den forbi området hvor fisken viste sig.
Et kast lige i hovedet på fisken, kan resultere i at den bliver skræmt. Der er dog forholdsvis sjældne tilfælde, hvor den hugger umiddelbart efter nedfaldet.

Hornfisk: For enden af strækningen er en spids. Man går her langs hyggelige huse, som ligger helt ned til vandet. På spidsen er der et stenrev, med muslinger, tang og huller hist og pist. Dog ikke dybe huller, men træd alligevel gerne varsomt. Fra denne spids kan man kaste ud over det dybe vand, stenrevet og muslingebankerne. Her står hornfiskene gerne i sæsonen.
Man kan også fange dem på den første del af strækningen, dog ikke så ofte.

I den lokale fiskehandler i Vejle, kan man købe sildefileter. Disse skæres i små strimler. Derefter kan man ved brugen af en simpel prop, en enkelkrog eller en 3-krog og et bly, fange hornfisk. Et sildestykke sættes på krogen, gerne et stykke fra sølvsiden af silden og derefter kastes der ud. Proppen “løber afsted” eller forsvinder under vandet når der er bid. Når der er bid, gives der modhug så krogen sætter sig ordentligt. Hornfiskene kan dog til tider være svære at kroge, grundet deres lange hårde næb. Giv dem derfor gerne lidt til til at få maddingen/silden, helt ind i munden, som er blødere.

Stort set alle former og farver, både fluer og blink kan have, kan bruges til fangst af hornfisk. De er for det meste ikke i nærheden af, at være kræsne. Et tip til Vejle Fjord, men også til alle andre fiskevande i Danmark, hvor hornfisk findes er, at hvis der er sol over vandet, så brug gerne blanke blink, som giver genskin i vandet. Det tiltrækkes hornfiskene af, langvejs fra.

Knæk og bræk i Vejle Fjord ved Bybæk Bugten.

/Jari – Camping og Fiskeri

Isfugl ved Vejle Fjord – “Bybæk Bugten”:DSCN2819

Tilbage til Rosenvold Strand Camping
error: Content is protected !!