Rosenvold Pynt – 700 m. fra Rosenvold Camping – læs mere…

Tilbage til Rosenvold Strand Camping
Steelhead Vejle Fjord

Rosenvold Pynt ved Vejle Fjord, ligger kun 700 meter fra Rosenvold Strand Camping. Dette er en af de helt gode havørredpladser ved Vejle Fjord. Pladsen/strækningen starter på sydsiden af Rosenvold Havn, en lille lystbådehavn, og fortsætter 2,5 km. ud ad fjorden.

Det er en smuk strækning naturmæssigt og vil man, udover at nyde naturen, også fange fisk, skal man helst aktivt affiske minimum den første kilometer. Waders er ikke nødvendige på den første del af strækningen, men efter 700-800 m. er det svært at affiske uden. Naturen er utrolig smuk i området langs vandet her.
Skov, “oceaner” af vand, træer der har opgivet kampen mod storme og saltholdigt vand, ligger nogle steder et godt stykke ude i vandet, og giver en ekstra dimension til fiskeriet. Lækkerier for øjet der ser og for personen, som sætter pris på kyst og fjordfiskeriet i sin enkleste form.

Bundforhold:

På den første del af strækningen, umiddelbart efter havnen, er der næsten ren sandbund, bortset fra et par mindre tangbælter og nogle få badekar/fordybninger i bunden. Efter få hundrede meter, nær pynten, begynder bunden at indeholde sten, dybe badekar med diverse tangplanter i, større pletter og bælter af tang.
Der er generelt ikke dybere end fra 20 cm. til 1,5 meter, før efter 40-50 meter ude på den første km. af strækningen. Da fiskene/havørrederne trækker helt inde og tager føde til sig få meter fra land, er det vigtigt ikke at gå i vandet på de første 700-800 meter af strækningen. Kast fra land og ofte vil man kunne se havørreden/havørrederne, følge blinket helt ind til stenene man står på, før de hugger.

De lækre og varierede bundforhold fortsætter ca. 700 meter fra pynten/spidsen, til der hvor Vejle Fjord begynder at skære ind i landskabet igen. Vandet er herefter nogle steder ret dybt helt inde under brinken, som begynder her. Træer hænger ud og tvinger lystfiskeren tilbage på land, for at komme udenom og videre. På bunden er store sten hist og pist, mindre tangbælter, men er ellers ret gold, indholdsmæssigt.

Efter at have affisket det dybe vand, ender man ved Stenhøj Strand. Også en god strækning, som indeholder tangbælter, sandbund, badekar og områder med stenbund.

De første 800 m. til 1 km. af strækningen, egner sig både til flue og spinnefiskeri.

Årstider – fiskearter ved Rosenvold Pynt – Vejle Fjord

Havørred: Der kan både fanges havørreder og fjordørreder hele året rundt fra Rosenvold Pynt og fra resten af denne dejlige strækning i Vejle Fjord.
Mindstemål: 40 cm.

Hornfisk: Hornfisk er at finde overalt i området fra maj og ca. 3-4 måneder frem.
Intet mindstemål og ingen fredningstider.

Makrel: (juli og august)
Mindstemål  20 cm. Ingen fredningstider.

Steelhead/havgående regnbueørreder: Kan fanges året rundt. Ingen fredningstider og intet mindstemål.

Fangstmetoder:

Havørred: Affisk gerne fra land på de første 700-800 meter, da havørrederne ofte står langt inde. Ved at gå ud i vandet risikerer man at skræmme fiskene væk.
Alm. blink eller gennemløbs-blink der skal imitere tobis er effektive på pladsen. Selvom en tobis på sin vis er grå/sølv og sort, er der her tale om grønlige tobis-“imitationer”.
Jeg har fisket med godt 25-30 forskellige blink på strækningen, og har konkluderet følgende:

Henunder aften kan kobberfarvede blink være særdeles givtige… Er vandet klart, kan man stort set fange på alt det, som kan kaldes for naturlige farver, såsom, sølv, bronze, guld, hvid, brun, grøn o.s.v.

I grumset vand kan kraftige farver i mange tilfælde være vejen frem. Se billedet nederst. Havørreden, samt en i samme størrelse, huggede i meget grumset vand på blinket i billedet. Et blink som gang på gang har reddet min dag fangstmæssigt over helet landet, når vandet var mere grumset end normalt. Det er muligt at klikke på billedet og læse om blinket ellers klik her: Snurrebassen…

Er man fluefisker er kobberfluer effektive, stort set uanset vandfarve. I klart vand anbefaler jeg dog sildefluer (sølvglimmer) eller større hvide rejefluer, samt tobisfluer.

I vind under 6 m/s (uanset vindretning) er fiskeriet generelt i top fra Rosenvold Pynt.

Hornfisk: Hornfiskene er altædende. De er også særdeles nysgerrige, måske nærmere opportunistiske.
På denne plads ved Vejle Fjord er alt muligt. Selv små børn kan fange de næbbede fisk, når sæsonen er på sit højeste. Fra midten af maj til slutningen af juni.
Jeg henviser til denne artikel her på Camping og Fiskeri, for alle de fangstmetoder der kan bruges: Sådan fanger du Hornfisk

Makrel: Makrelforfang med et bly/lod eller et blink for enden, et blink alene –  eller en prop og krog med et tobis- eller sildestykke, er alt man behøver for at fange den stærke og velmagende makrel. Der er størst chance for at fange makrel fra Rosenvold Pynt/spidsen.

Steelhead/havgående regnbueørred: Steelhead, undslupne regnbueørreder fra havbrug eller et af de mange dambrug ved åerne, er efterhånden et velkendt fænomen, langs de danske kyst og fjordstrækninger. Der er ikke nogen grund til at vælge bestemt grej til denne art, da den, hvis den er i området, fanges ved et tilfælde, typisk under fiskeri efter havørred, hornfisk eller makrel. Generelt er der bare mange flere af netop de 3 arter, alt afhængigt af sæsonen. Men der er uanset årstid, langt flere havørreder end de, endnu, knap så talstærke regnbueørreder af stål.

Kroger man en af disse blanke regnbueørreder, får man sig højst sandsynligt dog, en fight man sent glemmer. De er typisk bomstærke og forlader gerne vandet i flotte og vilde spring flere gange under kampen.

Knæk og bræk i Vejle Fjord – Rosenvold Pynt

/Jari – Camping og Fiskeri

Fra 2021 kommer der også en del fiskevideoer fra Vejle Fjord, på denne youtube-kanal: Se den her…

Havørred Vejle Fjord

Tilbage til Rosenvold Strand Camping
error: Content is protected !!