Bådsgård Vig – Nord (Skive Fjord) – 20 km. fra Skive Fjord Camping – læs mere…

Tilbage til Skive Fjord Camping
Tekst: Jari – foto: Irena Mathiasen – Camping og Fiskeri

Indledning:

Bådsgård Vig er en lavvandet vig, belligende på østsiden af Skive Fjord. I denne guide til fangst af havørred, beskrives den yderste del af vigens nordside, hvor der da også er flest fisk.

Der fiskes hovedsageligt over stenbund og en blanding af sand og blødere fjordbund her.

Bådsgård Vig er indhyllet i en utrolig betagende natur med skrænter, synlige stenrev, samt et generelt varieret landskab, både over og under vandet.

Vand og bundforhold: Bådsgård Vig – Skive Fjord

Der kan fanges fisk fra 10 cm. til 1,5 meters dybde i området. Stenrev, badekar (fordybninger i bunden nær land), er at finde, samt tangbælter og områder med blødere bund.

Et stenrev trækker sig fra enden af Bådsgård Vigs nordside, fra spidsen, og 300 meter ud mod midten af fjorden. Denne kan man gå på, uanset om den er helt eller halvt dækket af vand. Der kan dog være en stærk strøm under faldende eller stigende vand, så gå forsigtigt.

Vandet er oftest klart, men kan i kraftig vestenvind blive en smule plumret og fyldt med løse tangplanter.

Årstider – fiskearter ved Bådsgård Vig – Skive Fjord

Havørred: Der kan hovedsageligt fanges havørreder fra september til og med juni ved Bådsgård Vig, nordsiden.
Ofte står havørrederne i det helt lave vand, omkring stenrevene inde i vigen og ligeledes over, samt på begge sider af det lange stenrev. Der er også fisk at fange over den bløde bund, i de helt lange kast mod vigens sydside.
Mindstemål: 40 cm.

Hornfisk: Hornfiskene kan fanges fra ca. starten af maj og 2-3 måneder i hele Skive Fjord.
Intet mindstemål og ingen fredningstider.

Fangstmetoder:

Havørred: På denne strækning kan man både bruge spinnestangen og fluestangen. Ørrederne er ofte ret langt inde, og kan i reglen fanges indenfor de første 5-30 meter fra bredden. Affisk altid det store stenrev, da der ofte stor store fisk over det.
Midt på dagen er mindst ligeså givtig, som morgen og aften generelt.

Efterår, vinter og forår kan man nøjes med 4 forskelige farver eller farvekombinationer. Blå/sølv, hvid/lyserød, sort/rød og ren sølv. Om sommeren “maj og juni” er sølv eller skarp grøn/hvid særdeles effektive.

Gode blink kunne være Snurrebassen, Silling (Som fisken i billedet er fanget med) eller evt. ABU´s Zeppo-blink.

Brug gerne blink fra 8 gram og op til ca. 22 gram. De tunge blink skal gerne kunne fiskes højt nok i vandet til, at holde kunne dem fri fra bunden. Bredere blink frem for smalle blink, gør denne opgave en del lettere.

Fluefiskeren kan med fordel bruge Polar Magnus, Final Schrimp, silde og tobis fluer året rundt. Flydende eller intermediate flueline er at foretrække. Der er ganske enkelt for lavt til andet. Derudover er der rigtig mange tangplanter og sten i området, hvor flue og line kan sætte sig i/imellem.

Er man til fiskeri med bombardaflåd er det også en mulighed ved Bådsgård Vig – Skive Fjord.
Igen, ligesom fluelinen, må flåddet gerne være flydende eller intermediate/langsomt-synkende. Brug gerne hvide eller glasklare bombardaflåd. Disse mere neutrale flåd, mindsker muligheden for, at flåddet er mere synligt end fluen, mini-blinket eller evt. Gulp børsteormen, som er nogle af de agn som kan anvendes til havørrederne på denne strækning, når der fiskes med et bombarda kasteflåd.

Hornfisk: Hornfiskene er overalt i området i sæsonen, de er også forholdsvis nemme at fange.
Hos den lokale fiskeforhandler i Skive, som ikke er stationær, kan man købe sildefiletter. Disse skæres i små strimler. Derefter kan man ved brugen af en simpel prop, en enkelkrog eller en 3-krog og et bly, fange hornfisk. Et sildestykke sættes på krogen, gerne et stykke fra sølvsiden af silden og derefter kastes der ud. Proppen “løber afsted” eller forsvinder under vandet når der er bid. Når der er bid, gives der modhug så krogen sætter sig ordentligt. Hornfiskene kan dog til tider være svære at kroge, grundet deres lange hårde næb. Giv dem derfor gerne lidt til til at få maddingen/silden, helt ind i munden, som er blødere. Blink i alle former og farver er også ganske effektive til hornfiskene, samt diverse rejefluer, tanglopper og fiskeimitationer.

Til fiskeriet ved Bådsgård Vig, kan man bruge fiskestænger fra 5-9 fod. alt over er for voldsomt og ganske unødvendigt. Men er man ikke erfaren, er 8-9 fod at foretrække. Man kan fange meget store havørreder i Skive Fjord og her skal begynderen gerne have så meget at stå imod med som muligt. Efterhånden som man får styr på bremsen på hjulet og erfaring i at kæmpe med store fisk, kan man gå ned i stangstørrelse m.m.. Kastevægt: Alt fra 5 gram op til 30 gram. Ikke kraftigere. Stivhed i stangen: mellem/allround. Fiskehjulet må gerne have størrelsen fra 2500 til 3000.
Brug enten 0.12-0.16 flet eller fireline – eller det ganske udmærkede nylon/monofil line i 0.28 – 0.30. mm.
Når der fiskes med bombarda-flåd, er det en fordel at bruge stænger på mellem 10 og 12 fod. Forfang: Ca. 2-2,5 m.
Her anbefaler jeg 0,28 line, som forfang efter bombarda-flåddet.

Obs.: Sørg altid for at have “nok” line på hjulet, fyldt op, næsten helt ud til spolekanten. Dette gør at der er mindre modstand, fra netop spolekanten, når der kastes ud. At have meget line på hjulet giver længere kast, logisk set.

Fluefiskeren kan med fordel bruge alt fra 7-9 fods-stænger – disse i alt fra klasse 3-8.

Knæk og bræk og held og lykke ved Bådsgård Vig – Skive fjord

/Jari – Camping og Fiskeri

Tilbage til Skive Fjord Camping
error: Content is protected !!