Strandby Havn – 18,5 km. fra Hedebo Strand Camping – læs mere…

Tilbage til Hedebo Strand Camping

Strandby Havn kan man kalde en “alt i én havn”. Der er både områder af havnen, som mere egner sig til fiskeri efter fladfisk, og områder som er bedre egnet til fiskeri efter eksempelvis makrel og hornfisk.
Der kan fiskes fra kaj, mole, samt stenmole – og der er mange spændende fiskearter i farvandet, ved den lille havn ud til Kattegat.

Vand og bundforhold

Generelt omkring hele havnen og i den, for den sags skyld, består bunden af ren sand. Nogle få små tangbælter er at finde på ydersiden af både syd og nord-stenmolen, men ellers er der lidt tangplanter her og der ved indsejlingen, samt langs stenmolerne. Nogle få mindre stenrev er at finde på nordsiden lige efter stenmolen.

Årstider – fiskearter ved Strandby Havn

Rødspætte: Kan fanges året rundt. Mindstemål: 27 cm.
Hun-rødspætten er fredet fra d. 15. januar – 30. april.

Det bedste sted til fiskeri efter fladfisk fra Strandby Havn er sydmolen. En lille stenmole som afslutter havnen og som peger i samme retning som stranden, der med sin sandede bred, peger mod Frederikshavn.
Kast gerne mod øst/ud mod det åbne vand, fra spidsen af molen, ca. 20-40 meter ud. Det er ikke nødvednigt med længere kast. Rødspætterne er at finde ganske langt inde her.
Fladfiskene kan fanges både inde i og udenfor havnen og alle steder fra. Men der er bare længere imellem dem de andre steder.

Skrubbe: Året rundt. Mindstemål: 25,5 cm. Hun-skrubben er fredet fra d. 01. februar – 30. april.
Skrubben fanges ligeledes fra sydmolen, samme sted som rødspætten.

Sej: Sommerhalvåret er klart bedst. Mindstemål: 30 cm. Ingen fredningstider.
Vil man gerne fange sej, kan man gøre det inde i havnen (på sydsiden samt den indre østvendte del) eller for enden af de 2 østvendte ydermoler ved indsejlingen.

Makrel: Juli og august er de mest givtige måneder.
Mindstemål: 20 cm. Ingen fredningstider.
Når makrellerne er ankommet, kan de fanges overalt omkring og i havnen. Men… For enden af de 2 ydermoler ved indsejlingen – lige nedenfor eller langs stenene, i den sydlige del af havnen og den østevendte indre del, er klart at foretrække.

Hornfisk: Fra maj – sidst i august. Der er flest hornfisk på ydersiden af stenmolerne og ved indsejlingen til Strandby Havn
Intet mindstemål og ingen fredningstider.

Havørred: Fra ca. midt i marts til slutningen af oktober. Mindstemål 40 cm.
Havørrederne kan fanges overalt i og omkring havnen. Men de bedste chancer ligger fra og med den nordligste stenmole/den nordlige del af indsejlingen og 2-3oo meter langs mole og strand derefter.

Ål: Fra midt i maj til sidst i august. Mindstemål 40 cm. Ingen fredningstider.
Disse kan fanges overalt i området. Ved stenmolen og i havnen, fisk gerne dybt begge steder.
Henunder aften og nat, kan de dog fanges på lavere vand.

Ålekvabbe: Året rundt – Ålekvabber under 23 cm. er fredet hele året. Drægtige ålekvabber uanset størrelse og farvand, er fredet fra d. 15. september – 31. januar.
Ålekvabben kan fanges overalt i området, men de holder gerne til i det dybere vand, og ligesom ålen, er det oftest henunder aften og nat, de vandrer ud eller ind på det lave vand.

Fjæsing: Fra maj til sidst i august. Fjæsingen kan fanges når sommeren er over Danmark. På ydersiden af stenmolerne og ved indsejlingen er der flest.
Intet mindstemål og ingen fredningstider.

Fangstmetoder:

Rødspætte og skrubbe: I Jagt og Fiskeri Frederikshavn, kun 6 km. fra Strandby Havn, kan man købe børsteorm.
Til at sætte ormene på, kan man  købe sig et ganske alm. forfang m. 2 kroge og et lod. Man kan også lave sit eget. På krogene kan man udover at bruge børsteorm, også anvende skalrejer, sildestykker, makrel-stykker/strimler eller evt. alm. frostrejer uden skal.

Kast ud og afvent hug. Eller brug et tungt blink i enden, (hvor krogen er afmonteret) istedet for et lod. Metoden tilhører aktivt fiskeri, man kaster ud, lader forfang og blink synke til bunden, men istedet for at lade det ligge og vente på at fladfiskene kommer, så trækker man meget langsomt ind og affisker bunden på den måde. Kast og affisk evt. i vifteform, så finder man fladfiskene hurtigere.

Sej: Under fiskeriet efter fladfisk – rødspætte og skrubbe – fanges sommetider også sej. Man kan måske endda sige, at de samme metoder og samme agn, er særdeles velegnede til fiskeriet efter sej i Strandby Havn.
Udover børsteorm, skalrejer, sildestykker og f.eks. makrelstykker, er også fiskeri med blink ganske godt. Her skal man lade blinket synke helt til bunden og spinne så langsomt ind, at blinket forsigtigt bevæger sig lige over bunden.

Makrel: Strandby Havn egner sig i særdeleshed til fiskeri med en prop og et sildestykke eller en lille sild, tobis eller brisling.
Makrellerne trækker, for det meste, langs stenmolerne og langs kajen – ellers står de kun 2-3 meter ude.
Alle kan være med. Når først makrellerne er i området, går der ikke lang tid før proppen er under.

Helt ude ved indsejlingen, uanset side, skal man ikke kaste ud, men bare sætte proppen max. 1 meter ude fra stenmolen.
Småfiskene springer typisk når der er makrel på jagt og man kan i svag vind, også se hvirvelerne i overfladen efter et angreb.
Også blink og gennemløbsblink kan bruges med stor succes.

Man kan vælge at sætte et blink i enden af et makrelforfang, og fange flere makrel ad gangen på den måde. Det aktive fiskeri med blink og forfang er sjovt nok mest effektivt i den yderste del af indsejlingen, hvor der kastes ind mod havnen og typisk 1-3 meter fra stenene/stenmolerne. Brug gerne sølvblanke blink eller tobisblink. Om aftenen er blåfarvede blink og kobberblink klart at foretrække.

Hornfisk: Hornfiskene er der flest af ved indsejlingen og på ydersiden af havnen. De er også forholdsvis nemme at fange.
Find evt. en fiskeforhandler i Strandby, Sæby eller Frderikshavn, der kan man typisk købe sildefiletter. Disse skæres i små strimler. Derefter kan man ved brugen af en simpel prop, en enkelkrog eller en 3-krog og et bly/lod, fange hornfisk. Et sildestykke sættes på krogen, gerne et stykke fra sølvsiden af silden og derefter kastes der ud. Proppen “løber afsted” eller forsvinder under vandet når der er bid. Når der er bid gives der modhug så krogen sætter sig ordentligt.

Hornfiskene kan dog til tider være svære at kroge, grundet deres lange hårde næb. Giv dem derfor gerne lidt til til at få maddingen/silden, helt ind i munden, som er blødere.
Også skalrejer er effektive til fangst af hornfisk fra Strandby Havn.

Blink i alle former og farver er også ganske effektive til hornfiskene. De er stort set altædende.

Havørred: Der er ingen tvivl om for mig at havørrederne, når der er klart vand, gerne hugger på sølvfarvede og hvid blink eller hvid/grønne blink, når det kommer til Strandby Havn. De er ikke nemme at få i hugget når vandet er uklart. Prøv under de forhold istedet blink med kraftige farver, skarp grøn eller rød.

Blink er bedst, da der sommetider skal lange kast til, derudover skal man også gerne ned i dybden.
Med eksempelvis synkende bombarda og flue, kan man gør det samme.

Ål og ålekvabbe: Fisk gerne langs kanterne af stenmolerne, molerne og kajen. Hvis der er plads og man ikke kommer i kambolage med både m.m. er den indre del af havnen ganske god. Her kan fiskes ved pæle og broer etc. hvor ålene gerne vil skjule sig og jage. Der kan også fiskes tæt på stenene ved den ydre del, men her er aftenfiskeriet bedst. Brug evt. ganske almindelige regnorm og et forfang med 2 kroge, men også børsteorm, sandorm og skalrejer kan være ganske effektive når begge slags ål skal fanges.

Fjæsing: Fjæsingen er ligesom hornfisken, altædende. Den fanges på blink, børsteorm og alt andet der kan kastes i vandet. Husk den er giftigt, men med en ekstra lang tang kommer man langt.
Fjæsingen smager fortrinligt og er så delikat, at kun salt og peber tilsættes de evt. grillede filetter, da alt andet vil overtage smagen 100%.

Knæk og bræk ved Strandby Havn.

/Jari – Camping og Fiskeri


Læs også om at finde rav nær Hedebo Strand Camping her: At finde rav…


Tilbage til Hedebo Strand Camping
error: Content is protected !!