Simested Å – 36 km. fra Nibe Camping – læs mere…

Tilbage til Nibe Camping
Bækørred fra Simested Å

Simested Å er en af Danmarks bedste havørredåer. Åen udspringer nær landsbyen Ravnkilde syd for Rold Skov og løber ud i Hjarbæk Fjord, en strækning på ca. 51 km. Naturen omkring åen er generelt ret betagende og kan velsagtens betegnes perfekte rammer for en dansk å.

Simested Å er lukket for alt fiskeri fra d. 1. november til d. 1. marts. I åen bliver hvert år fanget store havørreder over 7 kg., lige fra sæsonåbningen til den sidste dag inden fredningen.

Der må højest hjemtages i alt 3 stk. Helt, Havørred eller Bækørred pr. dag.

Vand og bundforhold

Simested Å varierer fra ca. 3 til 8 meter i bredden. Strømmen i åen er generelt meget jævn, men der findes en del lækre indsnævringer, stryg og lavvandsstrækninger, hvor strømmen tager til i styrke. Der er også mange dybe huller hvor de større og helt store fisk ofte er at finde.
Bundevegetationen er grøn og frodig i størstedelen af sommerhalvåret. Simested Å egner sig i særdeleshed til fluefiskeri, men er også på mange af åens strækninger egnet til spinnefiskeri.

Årstider – fiskearter i Simested Å

I Simested Å kan man fange havørred, bækørred, gedde og ål. (helt og regnbueørred)

Havørred: Havørreden kan fanges lige fra åen åbner efter fredningstiden, som går fra d. 1. november og frem til til d. 1 marts – til sæsonen går på held. De fleste store fisk fanges i starten af sæsonen og i slutningen/forår og efterår, men tag endelig ikke fejl, de store fisk hugger og fanges igennem hele sæsonen. Dette også når solen bringer sommeren til Danmark og de fleste foretrækker at ligge ned – på stranden med sand mellem fødderne –  iøvrigt også en dejlig sommer “beskæftigelse”.
Mindstemål for havørred: 40 cm.

Bækørred: Den altid flotte og rødprikkede bækørred, kan fanges hele sæsonen igennem i Simested Å. Mindstemål: 35 cm.

Gedde: Gedden er fredet frem til den første maj i Simested Å og derefter kan fanges helt frem til slutningen af sæsonen. Altså fra d 1. maj til slutningen af oktober.

Ål: Ålen fanges bedst i de varmeste måneder i åen, men ålen er fredet fra d. 16. oktober til 31. juli. Mindstemål 38 cm. (Prøv august)

Fangstmetoder – Simested Å

Havørred: Skal man som begynder fange en havørred i Simested Å, kan det betale sig at tænke i en helgardering, d.v.s. minimum o.30 mm.-monofil/nylonline eller o.15-0-17 flet eller fireline. Stangen kan være alt fra en 7-9 fods spinnestang med en kastevægt fra 7 – ca. 30 gram. Gerne et hjul i størrelsen 2500 eller 3000.

Styrken fra de helt store havørreder i åen kan komme bag på enhver, derfor gerne kraftigere grej til dig som begynder, men husk, grejet kan stadig ikke klare presset fra en stærk og kraftig havørred, så bremsen skal gerne justeres/løsnes, så fisken kan trække afsted, uden at linen brister/knækker. At medbringe et fangstnet til Simested Å, er også en god idé, da der kan være langt ned til vandet nogen steder, og en stor fisk kan og skal helst ikke løftes i linen. En bevægelse fra fisken og linen brister.

Spinnere i str. 3-4 i kobber, sølv og guld er givtige i åen. Også kondomspinnere med sort krop og kobberblad i str. 3, er vanvittigt effektive.
Som begynder kan man dog hjælpe sig selv, da spinnefiskeriet med spinnere kan være svært grundet grøden i åen. En simpel prop og orm, hvor ormen sættes til at drive tæt ved eller lige over bunden er også en velfangende metode til Simested Å.

Fluefiskeriet er ret spændende døgnet rundt. De sene aftentimer er som regel gyldne i åen, når det kommer til fangst af havørred, men der fanges fisk på flue i alle døgnets 24 timer her. Åen egner sig også til fiskeri med tørflue efter havørrederne.

Eksempler på fluer der benyttes til fangst af havørred i Simested Å: Aalestrup Lystfisker – fluer

Woblere er også effektive i åen og uanset om man fisker med spinner, flue, wobler eller orm, så er opstrømskast og nedstrømskast generelt begge givende.

Bækørred: Bækørreden kan fanges med spinnere i str. 2-4 med kobber eller sølvblad og røde prikker, orange blad, sort blad med gule prikker, ren sølv, ren kobber samt mange, mange flere. Derudover hugger bækørreden gerne på orm.

Da chancen for en enorm havørred er ganske stor under fiskeriet efter bækørred i Simested Å, skal man, især som begynder, tænke over grej og udstyr. Men ellers kræver fiskeriet efter bækørred kun en let 5-7 fods stang samt et hjul i str. 1000-2500 og en nylon-line fra 0-20-0.25 mm.
“I maj måned”, kan bækørreden fanges på majfluer og andre tørfluer, dette fiskeri er utrolig spændende og det at se fluen drive henover en standplads (en plads i åen hvor bækørreden har “revir”), for i næste øjeblik at blive suget ned eller taget med storm, er for lystfiskeren med hang til det synlige hug, næsten åndeligt og spirituelt berigende. Tørflue-fiskeriet er givende i alle sommerens varme måneder.

Gedde: Når det kommer til fiskeriet efter gedde i Simested Å, er spinnere oftest den agn der fanges på. Dette skyldes at spinneren er den agn, som mest benyttes til fiskeriet efter åens laksefisk – havørred og bækørred, samt de undslupne regnbueørreder som er at finde i åen.

Skal man desideret gå efter åens gedder, skal man gerne bruge stålforfang på minumim 20 cm. – en monofil/nylonline på min. 0.30 mm. eller fletline på min. 0.15-17 mm.

Stang med en kastevægt på 10 – 30 gram eller mere. Hjulet kan være i størrelsen 2500-3000. Større hjul behøves ikke.

Brug gerne woblere, evt. Rapala 2-delt i orange, da den både er god til gedderne i åen, men også giver mulighed for fangst af havørred og bækørred under samme fiskeri.
Spinnere i str. 4-5, men også mindre er gode og her må man gerne være kreativ med farverne. Hvis gedden er i hugget tager den næsten alt, det samme gælder stort set også laksefiskene i åen, men selv den mest sultne gedde eller havørred kan være selektiv, så ingen regel uden undtagelse.

Ål: Orm er den mest effektive agn til ål i Simested Å. Brug evt. en prop, et lod og en enkeltkrog eller bare et lod og en krog, hvor ormen så ligger på bunden. Fisk gerne i det lidt dybere vand og find gerne de steder hvor strømmen står mere eller mindre stille. Ålene stiller sig også i strømmen, men for lystfiskeren er det svært at få ormen til at blive på et sted her.
Der er ikke det store krav til grej og udstyr når der fiskes ål, så at bruge det man også bruger til de andre fiskearter i åen, er ganske fint.

Jeg håber du får held med fiskeriet i Simested Å

/Jari – Camping og Fiskeri

Se spændende fangster fra rundt om i landet her: Fangster fra Danmark….

Tilbage til Nibe Camping
error: Content is protected !!