Højen Fyrvej – 4,2 km. fra Poul Eeg Camping

Tilbage til Poul Eeg Camping

En havbars fanget ved Højen Fyrvej, tæt på Poul Eeg Camping.

 Højen Fyrvej er på sin vis samme fiskeplads, som Buttervej. Højen Fyrvej er grusvejen, som går mod syd, lige før Buttervej ender. Udfor og langs begge veje, kan man fange havbars. Går man mod nord, kan det betale sig at vadefiske ude fra første revle og udad. Går man mod syd og ned til den første bølgebryder, kan man fiske fra land, hele vejen ned til Gl. Skagen og Solnedgangspladsen.
Læs også om den her: Solnedgangspladsen…

Pladsen er nogenlunde stabil fra juni til og med september. Kraftig vestenvid, samt kraftig nordenvind gør det tæt på umuligt at fange fisk langs strækningen.

Vand og bundforhold

Generelt er pladsen ret sandet, som den er langs det meste af den jyske veskyst. Nogle steder er dog tangbælter, tangpletter og sten. Revler og render er der flest af, samt bølgebrydere – ca. 21 af slagsen- Det af de største der er langs strækningen.

Det kan betale sig at kunne kaste langt her, gerne 100 meter ud for at nå renden der ligeledes løber langs strækningen. Nogle dage, kommer fiskene dog helt ind langs land og er endda til tider at finde imellem bølgebryderne.

Årstider – fiskearter ved Højen Fyrvej og Buttervej

Havbars: Havbarsen kan fanges fra juni og frem til sidst i september. Mindstemål: 42 cm.

Havørred: Havørrederne kan fanges fra juni og frem til sidst i september. Mindstemål: 40 cm.

Laks: Laksene fanges i sommersæsonen, men ikke ofte. Mindstemål: 60 cm.

Pighvar: Kan fanges fra april til og med september. Intet mindstemål i denne del af Danmark.

Skrubbe og rødspætte: Kan fanges fra marts til og med september. Mindstemål: Rødspætte: 27 cm. Intet mindstemål for skrubbe.

Hornfisk: Fra maj og frem til og med september. Intet mindstemål.

Makrel: Fra juni og frem til og med september. Mindstemål: 20 cm.

Fjæsing: Fra maj til og med september. Intet mindstemål.

Fangstmetoder

Havbars: Højen Fyrvej og Buttervej egner sig til fluefiskeri om aftenen, samt spinnefiskeri på alle tider af døgnet. Havbarsene kan være både langt inde og lang ude her.
Brug gerne blink eller evt. kystwoblere i farven sølv eller sølv/blå. Læs mere om hvordan man fanger havbars i denne artikel: Havbarsfiskeri…

Havørred: Havørrederne er oftest at finde langs fiskepladsen om morgenen og om aftenen. Undtagelserne skal findes de dage, hvor der er overskyet og gerne regn. Man kan bruge alt fra blink til kystwoblere, som ligner sild, brisling og tobis. Det er svært at fange havørrederne med fluestangen, da de oftest er at finde længere ude.

Laks: Laksene fanges med de samme agn, som til havbars og havørreder. Men det kræver meget held at få dem til at hugge.

Pighvar: Der er flere metoder til fangst af pighvar langs strækningen/på fiskepladsen… Én er at bruge et simpelt blink i sølv, og trække det langsomt henover bunden. Gerne hvor der er ren sandbund. Et andet er, at bruge et ganske almindeligt forfang med 2 kroge og et lod. På krogene sættes silde- brisling- eller tobisstykker. Kast ud og afvent hug.
Man kan også fiske aktivt med et alm. forfang i stedet for at vente på, at pighvarren finder maddingen/agnen. Flere forfang er i dag udviklede til, at kunne bruges under aktivt fiskeri. De fås både med spinnerblade og perler etc. Når der fiskes aktivt, kaster man ud og ruller langsomt ind. Der fiskes også over et længere område, så man går langs stranden og afsøger. Mere bund affiskes på den måde og flere pighvar findes med sikkerhed. Hav altid et blink for enden af forfanget når der fiskes aktivt. Det hugger pigvarren også på. På forfangskrogen eller krogene, bruges hele tobis eller brisling. Man kan også bruge strimler af sild m.m.

Skrubbe og rødspætte: Alle de ovennævnte fangstmetoder til pighvar, er også effektive til fangst af rødspætte og skrubbe. Dog kan her tilføjes, når det kommer til agn, at børsteorm, sandorm og skalrejer også kan bruges til disse to arter.

Hornfisk: Hornfiskene kan fanges med blink i alle farver, kystwoblere og flue. Men de kan også fanges med en prop og silde-, tobis- eller brislingestykker, samt skalrejer, børsteorm og sandorm. De er tæt på altædende.

Makrel: Makrellerne ved Højen Fyrvej og Buttervej, kan både fanges langt inde og langt ude. De kan til tider jage helt inde imellem bølgebryderne og langs stranden i brændingen. Hertil kan blink og kystwoblere, samt fluer bruges. Om aftenen kan det være en fordel med orange og sølv eller blå/sølv. Om dagen er blink i ren sølvfarve rigeligt.

Fjæsing: Fjæsingen er altædende, men de hugger gerne på blink der ligner sild eller tobis.

Knæk og bræk med fiskeriet ved Højen Fyrvej og Buttervej, tæt på Poul Eeg Camping.

/Jari – Camping og Fiskeri

Hytterne tættest på denne fiskeplads kan ses her: Hytter i Skagen…


Læs mere om lystfiskeri generelt her: Lystfiskeri i Danmark…


Tilbage til Poul Eeg Camping
error: Content is protected !!