Høllet – Mariager Fjord – 25,6 km. fra Rebild Camping – læs mere…

Tilbage til Rebild Camping (Safari)
hoellet

Høllet er et århundredegammelt fiskeleje og er en del af Mariager Fjord. Smukkere natur skal man lede længe efter og oplevelsen af at være i området, er da også ganske overvældende.
Selve Høllet er totalfredet/helårsfredet når det kommer til lystfiskeri, men går man bare de 200 meter ud, til enden af Høllet på den vestlige side, begynder en strækning som byder på spændende fiskeri, over lækre og varierede bundforhold.

Vand og bundforhold

Sand/mudderbund (ikke blødt), muslingebanker, sporadiske tangpletter, samt mindre og større sten, er at finde på bunden her. Det gælder især de første hundrede meter ud til tangen, som er at finde for enden at strækningen.
På disse hundrede meter er det vigtigt at affiske både inde og ude. De små korte kast til affiskning af det lave vand og de lnge kast ud til det dybere vand, kan begge være  givtige. Dog er det en af de få strækninger hvor de lange kast udad, generelt, giver flest fisk.
Vandet er for det meste helt klart her.

Når man kommer hen/ud til tangen, er det dog en anden sag, hvor man kal affiske. Sten, tangbælter, badekar (fordybninger i bunden) og muslingebanker gør, at havørrederne gerne holder til nær land her. På ydersiden af tangen, er dog nogle glimrende standpladser længere ude, som ofte holder på fisk. Det er derfor også en god íde, at affiske længere ude, omkring 50 m. fra tangen der.
Den indre del må ikke glemmes. Større fisk tager ofte standplads her, især om efteråret.

Årstider – fiskearter ved Høllet – Mariager Fjord

Ved Høllet-strækningen og tangen kan man fange havørred og hornfisk.
Skrubbe og ål er også i området, men bundforholdene gør fiskeriet svært, grundet meget tang, især i sommersæsonen.

Havørred: Året rundt er der havørreder på strækningen ved Høllet i Mariager Fjord. Men forår, tidlig sommer, efterår og vinter er at foretrække. Om sommeren kan man dog være heldig at løbe ind i nogle virkelig smukke og tykke fjordørreder.
Fjordørrederne forlader ikke fjorden i løbet af sit fiskeliv, deraf navnet.
Mindstemål på både fjordørred og havørred er: 40 cm.

Hornfisk: Hornfiskene kan man fange fra start maj og ca. 3 måneder frem. Nogle år bliver de dog i området og i Mariager Fjord lidt længere.
Intet mindstemål og ingen fredningstider.

Fangstmetoder:

Havørred: Havørrederne på strækningen er generelt ikke kræsne. Det gælder iøvrigt også i resten af Mariager Fjord.
Fluefiskeren og spinnefiskeren har lige store chancer for at fange fisk året rundt. Fluer som Mickey Finn, Final Shrimp, Pattegrisen og Polar Magnus, er ganske givende ved Høllet. Dette uanset om de fiskes med fluestangen eller spinnestangen og bombardaflåd.

Snurrebassen No 3 eller No 4 (et gennemløbsblink) i tobisfarver eller ren sølv-farve, samt Zeppo blink fra 8-12 gram i sølv og kobber, samt diverse tynde tobis blink og gennemløbsblink såsom Sømmet, er rigtig gode agn til havørrederne ved Høllet.

Waders er en nødvendighed når der fiskes her.

Til fiskeriet kan man bruge fiskestænger fra 6-9 fod. alt over er for voldsomt og ganske unødvendigt. Kastevægt: Alt fra 7 gram op til 40 gram. Ikke kraftigere. Stivhed i stangen: mellem/allround. Fiskehjulet må gerne have størrelsen fra 2500 til 3000.
Brug enten 0.15-0.18 flet eller fireline – eller det ganske udmærkede nylon/monofil line i 0.28 – 0.30. mm.
Når der fiskes med bombarda-flåd, er det en fordel at bruge stænger på mellem 10 og 12 fod. Forfang: Ca. 2,5-3 m.

Obs.: Sørg altid for at have “nok” line på hjulet, fyldt op, næsten helt ud til spolekanten. Dette gør at der er mindre modstand, fra netop spolekanten, når der kastes ud. At have meget line på hjulet giver længere kast, logisk set.

Hornfisk: Når hornfiske-sæsonen er på sit højeste, er der mange hornfisk i området. De kan fanges på både dybt og på meget lavt vand.
Udover det faktum, at de er inde ved høllet og i området omkring, for at finde og fange de samme fødeemner som havørreden, og man derfor også fanger hornfiskene med de samme fluer og blink, ja så kan man også fange hornfiskene på følgende måde:

Metoden er i særdeleshed velegnet, hvis man også har børn med. Dette fiskeri skal hovedsageligt foretages fra land, fra tangen.

Når hornfiskene er ankommet (Fra starten af maj) er der, som tidligere nævt, ofte mange af dem.
I den lokale fiskeforhandler i Hobro eller Hadsund, kan man købe sildefiletter. Disse skæres i små strimler. Derefter kan man ved brugen af en simpel prop, en enkelkrog eller en 3-krog og et bly, fange hornfisk. Et sildestykke sættes på krogen, gerne et stykke fra sølvsiden af silden og derefter kastes der ud.
Proppen “løber afsted” eller forsvinder under vandet når der er bid. Når der er bid, gives der modhug så krogen sætter sig ordentligt. Hornfiskene kan dog til tider være svære at kroge, grundet deres lange hårde næb.
Giv dem derfor gerne lidt til til at få maddingen/silden, helt ind i munden, som er blødere.
Også skalrejer er effektive til fangst af hornfisk ved Høllet og Mariager Fjord generelt, og kan fiskes med på samme måde.

Knæk og bræk ved Høllet i Mariager Fjord.

/Jari – Camping og Fiskeri


Læs mere om lystfiskeri i Mariager Fjord på denne side: Lystfiskerimariagerfjord.dk


Tilbage til Rebild Camping (Safari)
error: Content is protected !!