Grenen – 31 km. fra Skiveren Camping – læs mere…

Tilbage til Skiveren Camping
grenen-havoerredTekst:copyright Nordfisker Jari – Foto: Irena Mathiasen – Camping og Fiskeri

Indledning:

Grenen er bestemt ikke kendt for mulighederne indenfor lystfiskeri. Men det er en fejl efter min mening.
Godt nok er der mange turister i sommersæsonen, hvor fiskeriet er bedst, men omgivelserne, aftenlyset og muligheder for et væld af spændende fiskearter, gør fiskeriet her, ganske unikt og storslået.

Vand og bundforhold

Grenen er for nogen bare en sandet spids, som udgør toppen af Danmark, men de dele af området der går både længere sydvest og sydøst for spidsen, er for lystfiskeren værd at udforske og huske på.
Få steder i landet kan man opleve så smuk en belysning under sit fiskeri, og når en blank havørred ligger i sandet foran en, vil man ikke hjem, men bare sidde og nyde det fulde scenarie.
Fra Skagens Havn og nord mod Grenen, møder man stenrev, tangbælter, stenhøfder og badekar. Bunden er i reglen sandet, dog er områder med mange småsten og større sten er også at finde.
Vandet der fiskes ud over varierer dybdemæssigt. Fra høfderne kan man kaste ud over 4-5 meters dybde, men ellers fiskes der typisk fra alt imellem 50 cm. til 1,5 m. Vandet er generelt helt klart. Ved kraftig østenvind, vind fra syd eller nord kan det dog være en anelse grumset.

Fra Grenen mod sydvest er der meget sandbund, men badekar og de ydre tangbælter henunder aften, er begge dele “standplads” for en del havørreder. Man skal meget langt ud eller finde dybt vand tættere på land, for at fange dem i dagtimerne.

Der er få små havørreder omkring Grenen, de fleste ligger på plus 60 cm og er oftest meget længere.

Årstider – fiskearter omkring Grenen

Fra Grenen kan man fange havørred, hornfisk, rødspætte og skrubbe.
Med en del held – også pighvar og laks. Der er af en eller anden årsag ikke så mange fjæsinger inde her. Det samme gælder makrellerne og de fine havbars, som gerne kommer ind både længere sydøst og sydvest for Grenen. Fra Skagen Havn og sydpå og fra Højen Fyrvej og sydpå.

Havørred: Havørreden er at finde i området fra foråret og helt frem til sen efterår. Mindstemål 40 cm.

Hornfisk: Fra start maj til sidst i august, nogengange til sidst i september.

Rødspætte: Rødspætten kan fanges året rundt fra Grenen og ligesom fiskeriet efter skrubbe, er det ofte en fordel at fiske når vandet er grumset. Mindstemål: 27 cm. Hun-rødspætten er fredet fra d. 15. jan – 30. april.

Skrubbe: Også skrubben kan fanges året rundt her. Mindstemål: 25, 5 cm. Hun-skrubben er fredet fra d. 01. feb – 30. april.

Fangstmetoder:

Havørred: Vil man fange havørreder fra Grenen på sydøst-siden, skal man generelt gå ud fra, at der skal kastes langt.
Sommetider trækker der ørreder ind tæt under land, typisk ved aftentid, men det kan være svært at lokke dem til hug. Måske p.g.a. de mange turister der er i området næsten konstant, eller måske p.g.a. vanddybden. Det virker nemlig ikke som om, havørrederne generelt trækker langt ind på på sydøst-siden af grenen. Med mindre der er dybt tæt under land. Det er der bl.a. ud for stenhøfderne.

Fra stenhøfderne kan man også nå, nogle meget små stenrev. Man skal ikke kæmme sig af deres størrelse. Selv den mindste plet kan tiltrække og holde på en flot stor havørred.
Også lige ud for høfderne kan der fanges havørred. Dette ved dem, hvor vandet lige nedenfor er ganske dybt.
Jeg anbefaler at man kun bruger spinnestangen på sydøst-siden af Grenen, da de helt lange kast generelt er dem der skal til for at fange fisk, og dybden også gør fiskeriet med flue, mindre effektivt end med spinnestang.
Fiskene går generelt ret dybt.
Synkende bombarda-flåd med tobis eller silde-streamere (fluer)
Eller sølvblink – sølv med sort/blå nuancer er bedst her.

Grenen på sydvest-siden er en helt anden sag. Badekar, små sporadiske tangpletter og sandrevler, samt tangbælter ganske langt ude pryder strækningen. At man udover at fiske over generelt lavt vand, også skal vide, at havørrederne kun kommer ind tæt under land, henunder aften og ved skumringen, og ellers skal hentes min. 40-70 meter ude i dagtimerne, er værd at have i mente.
Tobisblink, så virkelighedstro som muligt, sildeblink, også bombarda og neutrale rejefluer samt streamere/fiskeimitationer er at foretrække på strækningen.
Fiskeriet på vestsiden er fantastisk, når man rammer muligheden for at fange en storørred og får solnedgangen med når den er bedst hen under aften, samtidigt.

Hornfisk: Hornfiskene er overalt langs kysten omkring Grenen, de er også forholdsvis nemme at fange. Og går helt ind på meget lavt vand. Man kan i reglen stå direkte fra Grenen og kaste ud over badekarene på sydøst-siden og fange den ene hornfisk efter den anden i højsæsonen.
Man kan ved brugen af en simpel prop, en enkelkrog eller en 3-krog og et bly, fange hornfisk. Et sildestykke eller end skalreje sættes på krogen, gerne et stykke fra sølvsiden af silden og derefter kastes der ud. Proppen “løber afsted” eller forsvinder under vandet når der er bid. Når der er bid, gives der modhug så krogen sætter sig ordentligt. Hornfiskene kan dog til tider være svære at kroge, grundet deres lange hårde næb. Giv dem derfor gerne lidt til til at få maddingen/silden eller skalrejen, helt ind i munden, som er blødere.

Blink i alle former og farver er også ganske effektive til hornfiskene, samt diverse rejefluer, tanglopper og fiskeimitationer.

Rødspætte og skrubbe: Her bruges typisk et ganske alm. købe-forfang m. 2 kroge og et lod. Man kan også lave sit eget. På krogene kan man bruge børsteorm, skalrejer, sildestykker, makrel-stykker/strimler eller evt. alm. frostrejer uden skal. Kast ud og afvent hug, eller brug et tungt blink i enden, (hvor krogen er afmonteret) istedet for et lod. Metoden tilhører aktivt fiskeri, man kaster ud, lader forfang og blink synke til bunden, men istedet for at lade det ligge og vente på at fladfiskene kommer, så trækker man meget langsomt ind og affisker bunden på den måde. Kast og affisk evt. i vifteform, så finder man fladfiskene hurtigere.
Fladfiskene er nemmest at fange på sydøstsiden før stenhøfderne (mellem stenhøfderne og selve Grenen), kast ud forbi anden revle. Derudover er hele sydvestsiden ganske udmærket også. Kast gerne min. 50 mter ud.

Knæk og bræk med fiskeriet fra Grenen.

/Jari – Camping og Fiskeri

dscn0825

Tilbage til Skiveren Camping