Vestkysten – 0 meter fra Skiveren Camping – læs mere…

Tilbage til Skiveren Camping

Vestkysten ude foran Skiveren Camping, er både spændende og udfordrene at affiske. Rammer man dagen er det ikke kun naturen nedenunder vandet som kan være givtig, men også naturen ovenover er en oplevelse for øje og sjæl.
Klitterne står både højt og lavt – og selve stranden kan på nogle dage stå i damp, p.g.a. små kilder, som tilføjer vand til sandet fra skoven som er at se, på den sydlige side af Skiveren Camping. Vandet fordamper når solen varmer sandet op og stranden fremstår næsten som et billede, taget fra et eventyr.

Naturen er som nævnt lækker i området og mågernes jagen efter småfisk, i samspil med den evige friske brise gør, at man for alvor kan slappe af og nyde vestkysten og Vesterhavet, når det er bedst.

Forår, sommer og efterår, er de årstider hvor chancerne for fiskefangster er størst.

Vand og bundforhold

Bunden består, både nord og syd for Skiveren Camping, primært af sand. Men der er både tangbælter og stenrev at finde i begge retninger, og det er her fiskene skal findes.
Der er godt med tangbælter, revler og badekar/fordybninger i bunden, lige nedenfor pladsen. Mulighederne for fangster er ganske gode om sommeren her.
Vandet er generelt klart på denne del af vestkysten, men en kraftig vind fra syd, vest eller nord, kan både give store bølger og grumset vand med mange løse tangplanter i vandet. Rolig vind fra syd, øst, vest eller nord er at foretrække.

Årstider – fiskearter ved vestkysten

Rødspætte: Året rundt, sommeren er dog at foretrække.
Mindstemål: 27 cm. Hun-rødspætten er fredet fra d. 15. jan – 30. april.

Skrubbe: Året rundt, sommeren er dog at foretrække.
Mindstemål: 25,5 cm. Ingen fredningstider.

Pighvar: Fra maj –  til ca. sidst i september.
Mindstemål: 30 cm. Ingen fredningstider.

Hornfisk: Fra maj og ca. 3-4 måneder frem.
Intet mindstemål og ingen fredningstider.

Makrel: Sensommer – juli og august.
Mindstemål: 20 cm. Ingen fredningstider.

Havbars: Sommerhalvåret.
Må ikke hjemtages fra 2018

Havørred: Fra midten af marts, til og med oktober.
Mindstemål: 40 cm.

Fangstmetoder:

Rødspætte og skrubbe: Her kan et ganske alm. købe-forfang m. 2 kroge og et lod bruges. Man kan også lave sit eget. På krogene kan man bruge børsteorm, skalrejer, sildestykker, makrel-stykker/strimler eller evt. alm. frostrejer uden skal. Kast ud og afvent hug, eller brug et tungt blink i enden, (hvor 3-krogen er afmonteret) istedet for et lod. Metoden tilhører aktivt fiskeri, man kaster ud, lader forfang og blink synke til bunden, men istedet for at lade det ligge og vente på at fladfiskene kommer, så trækker man meget langsomt ind og affisker bunden på den måde. Kast og affisk evt. i vifteform, så finder man fladfiskene hurtigere. På de dele af kyststrækningen hvor der er ren sandbund, kan man roligt lade 3-krogen på blinket være. Både pighvar, skrubbe og rødspætte, hugger gerne på et blink der kommer forbi dem, og sommetider er det også det der skal til, for at trigge deres jagtinstinkt.

Pighvar: Brug gerne sildestykker, hele eller halve tobis eller evt. stykker af bagsiden fra en fladfisk (den hvide skinside)
Det gælder om at fiske aktivt – agnen skal bevæge sig, rul langsomt ind henover bunden. Der kan bruges et forfang med en enkelt krog eller 2 kroge og et blink for enden med 3-krog eller enkeltkrog. Pigvarren hugger ofte også på blinket.
Affisk gerne i brændingen. Kast langs med stranden, det er sjældent at kastene udad giver pighvar.
Vestkysten er det bedste sted at fange pighvar fra stranden.

Hornfisk: Hornfiskene er overalt i området i sæsonen, de er også forholdsvis nemme at fange.
Find evt. en fiskeforhandler i Hirtshals eller Skagen, her kan man typisk købe sildefiletter. Disse skæres i små strimler. Derefter kan man ved brugen af en simpel prop, en enkelkrog eller en 3-krog og et bly/lod, fange hornfisk. Et sildestykke sættes på krogen, gerne et stykke fra sølvsiden af silden og derefter kastes der ud. Proppen “løber afsted” eller forsvinder under vandet når der er bid. Når der er bid, gives der modhug så krogen sætter sig ordentligt. Hornfiskene kan dog til tider være svære at kroge, grundet deres lange hårde næb. Giv dem derfor gerne lidt til til at få maddingen/silden, helt ind i munden, som er blødere.
Også skalrejer er effektive til fangst af hornfisk fra Vestkysten og kan fiskes med på samme måde.

Blink i alle former og farver er også ganske effektive til hornfiskene, samt diverse rejefluer, tanglopper og fiskeimitationer.

Makrel: Fra stranden ud for Skiveren Camping, skal der generelt lange kast til for at fange makrel.  Men henunder aften kan de komme langt ind mod kysten. Nogle gange kan makrellerne endda fanges få meter fra strandkanten.
Små sild eller tobis, samt sildestykker fisket med en prop, kan være givtigt henunder aften. Men et blink med sølvfarve, orange, grøn eller hvid farve, kan være det mest effektive alle tider på døgnet her.
Gå langs med stranden og se om du kan se springende småfisk eller jagende marsvin, det kan ofte betyde at makrellerne er i området.

Havbars: Havbarsen fanges oftest på flue og blink.
Når den er inde i store stimer for at jage, koger vandet af springende småfisk. Det samme gør sig gældende når makrellerne er inde for at jage, men dramatikken får et gevaldigt nøk op, når det er de mange havbars som er i spil.
Forskellen består i at havbarsen typisk er større, men til forskel fra makrellen, springer havbarsen med helt ud af vandet for at fange småfiskene i luften. De er både akrobatiske og virker vilde og voldsomme i deres måde at angribe på. Et spektkulært syn!
Kort og godt: Sølv er nummer 1, 2, og 3 til fangst at havbars på vestkysten. Dette gælder flue såvel som blink. Ser man en stime i overfladen jage, så kast ud lige i midten af det hele, nogle gange tager de agnen idet den lander.
De store havbars kan der i øvrigt være længere imellem, men de er der. Selvom der ikke er overflade-aktivitet, kan man roligt regne med, at der stadig er havbars i området.

Havørred: Der er ikke mange havørreder langs vestyksten ud for Skiveren Camping. Men det kan lade sig gøre at fange en eller flere, især henunder aftentimerne. Havørrederne kommer helt ind på det lave vand i ly af mørket og søger efter fødeemner såsom småfisk, små krabber og rejer.
Større kystwoblere kan bruges henunder aften. Jo højere dit blink går i vandet, jo bedre. Havørrederne jager silhuetter i overfladen, når den går efter fisk i mørket eller i begyndende mørke.
Også større og fyldige fluer, gerne rejefluer kan jeg anbefale til skumringsfiskeriet og 1-2 timer derefter.
Bombardafiskeri med fiskeimitationer og fiskeri med tunge lange blink, hvor der kastes så langt ud som line og grej kan holde til, er det bedst råd jeg kan give, når solen står højt på himlen.

Fiskegrej og udstyr til fiskeriet langs vestkysten

Til fiskeriet kan man bruge fiskestænger fra 8-12 fod. Kastevægt: Alt fra 10 gram op til 50 gram. Stivhed i stangen: mellem/allround. Fiskehjulet må gerne have størrelsen fra 3000 – 4000.
Brug enten 0.15-0.18 flet eller fireline – eller det ganske udmærkede nylon/monofil line i 0.28 – 0.32. mm.

Obs.: Sørg altid for at have “nok” line på hjulet, fyldt op, næsten helt ud til spolekanten. Dette gør at der er mindre modstand, fra netop spolekanten, når der kastes ud. At have meget line på hjulet giver længere kast, logisk set.

Knæk og bræk ved vestkysten ud for Skiveren Camping

/Jari – Camping og Fiskeri

Tilbage til Skiveren Camping
error: Content is protected !!