Skælskør Fjord indsejling (nord) – ca. 3.3 km. fra Skælskør Nor Camping – læs mere…

Tilbage til Skælskør Nor Camping
DSC00502Tcopyright Nordfiskerekst og foto af Jari – Camping og Fiskeri

Indledning:

Ved  Skælskør Fjord indsejling (nord), er der både mulighed for at fiske lige ved indsejlingen, fra stenmolen, og mulighed for at affiske flere kilometer kyststrækning mod nord, ved at vadefiske (gå i vandet med waders).
Man har fra området bl.a. udsigt til Storebæltsbroen og under aftenfiskeri, er det uundgåeligt at ikke falde lidt i staver over den enorm smukke solnedgang.

Vand og bundforhold

Fra bredden/strandkanten mod nord fra indsejlingen, og ca. 30-50 meter ud – er ren sandbund. Derefter kommer der et meget bredt tangbælte. Det er typisk her fiskene er at finde, dybden ud til tangbæltet varierer, alt efter højvande til lavvande. Men i et par vaders kan man altid nå så langt ud, at man kan kaste ud over tangbæltet, som ligger i en dybde af ca. 2-2,5 m.
I kanterne af udsejlingen står der diverse tangplanter, men midt i sejlrenden er der ikke så meget vegetation. Dybden når godt og vel 3 meter på det dybeste sted.
Vandet er generelt klart både i indsejlingen og langs kysten.

Årstider – fiskearter ved Skælskør Fjord indsejling (nord)

Ved Skælskør Fjord indsejling (nord) kan man fange, havørred, skrubbe, hornfisk, makrel og torsk.

Havørred: Kan fanges året rundt i området omkring indsejlingen. I de kolde måneder trækker havørreden gerne ind i Skælskør Fjord og Noret, men der er også havørreder langs kysten i denne periode, dog ikke så mange, som i sommerhalvåret. Mindstemål 40 cm.

Skrubbe: Der er chance for fangst af skrubbe hele året, men hunskrubben er fredet fra d. 01. februar – 30. april. Mindstemålet er 23 cm. året rundt. Kast gerne ud i sejlrenden ved indsejlingen. Mindre tang og sandbund gør, at  fiskeriet netop der, er ideelt til fiskeri efter skrubbe.

Hornfisk: Hornfiskene er at finde ved indsejlingen og langs kysten fra ca. start maj og ca. 3 måneder frem, hvert år. Der er intet mindstemål på hornfisk.

Makrel: Makrellen er typisk at finde ved indsejlingen og langs kysten fra juli til oktober. Nogle år er der mange, andre år ikke. Kig efter marsvinene som gerne jager makrel, hvor marsvinene er og bliver –  er der sikkert makrel. Derudover kan man når der er vindstille, se tobistimer og stimer af småsild springe ud af vandet, når makrellen eller makrelstimerne jager. Mindstemål 20 cm.

Torsk: Torsken kan fanges året rundt i Skælskør Fjord indsejling (nord). Vinterhalvåret – forår og efterår er at foretrække, når torsken skal fanges fra land her. Det er sjældent at torsken fanges fra kysten i dette område. Mindstemål 35 cm.

Fangstmetoder:

Havørred: For begynderen er det altid en god idé at bruge blink. Snurrebassen er ideel til Skælskør Fjord indsejling (Nord), vælg NO 3 eller NO4. i sort/blå/hvid/alu eller ren sølv. Disse 2 snurrebasser er begge det der kaldes gennemløbsblink. Det betyder at linen føres igennem et hul i blinket og det kan derved, glide frit på linen. Derefter føres en perle fra “perlepladen” igennem, og til sidst i enden, bindes en trekrog eller en enkeltkrog. Enkeltkrogen bruges når der er meget tang i vandet. Én krog fanger mindre tang end 3.
Perlen virker som buffer mellem knude og blink.
Også Zeppo-blinket fra ABU – 12 eller 16 gram – er særdeles effektiv til havørrederne i området. Kobber og sølv versionerne er at foretrække her. Der er mange blink der er gode, den sidste jeg vil nævne er Sømmet, også et gennemløbsblink. Her vælges tobis-imitations-varianterne, til Kysten nord for indsejlingen til Skælskør Fjord.

I indsejlingen kan der fiskes i alle retninger. Havørreden kan være både i det lave vand og i det dybe. Det kan være en god ide at fiske systematisk, meter for meter. Det samme gør sig gældende langs kysten nord for indsejlingen. Her kastes dog, som tidligere nævnt, udover tangbæltet.

Waders er en nødvendighed når kyststrækningen affiskes.

Til dette fiskeri kan man bruge fiskestænger fra 6-9 fod. alt over er for voldsomt og ganske unødvendigt. Kastevægt: Alt fra 7 gram op til 30 gram. Ikke kraftigere. Stivhed i stangen: mellem/allround. Fiskehjulet må gerne have størrelsen fra 2500 til 3000.
Brug enten 0.15 flet eller fireline –  eller det ganske udmærkede nylon/monofil line i 0.28 – 0.30. mm.

Obs.: Sørg altid for at have “nok” line på hjulet, fyldt op, næsten helt ud til spolekanten. Dette gør at der er mindre modstand, fra netop spolekanten, når der kastes ud. At have meget line på hjulet giver længere kast, logisk set.

Fluer: Der kan fanges havørreder i indsejlingen og langs kysten med rejefluer, tobis- og kutlinge-imitationer m.m. Også fiskeri med bombarda-kasteflåd og flue, er området velegnet til.

Skrubbe: Fiskeri efter fladfisk er dejligt afslappende og enormt hyggeligt. Et forfang med en eller 2 kroge bruges, hvor der i enden er et lod/bly som kastevægt. Forfangene kan købes i alle grejbutikker til ganske få penge. Brug skalrejer på krogen/krogene, kaste ud og afvent hug/bid.
Når skrubben hugger, kan man enten vælge at give modhug eller vente og håbe på, at skrubben kroger sig selv. Dette kan ses ved konstante ryk i stangen. Også børsteorm eller sandorm kan bruges til fiskeriet efter skrubber i området.

En stang med kastevægten 10-30 gram anbefales. Fiskehjulet må gerne have størrelsen fra 2500 til 3000.
Bruge enten 0.15 flet eller fireline – eller det ganske udmærkede nylon/monofil line i 0.28 – 0.30. mm.

Der kan fiskes fra stenmolen ved indsejlingen, her er det ikke nødvendigt med waders.

Hornfisk: Hornfiskene er overalt i området, de er også forholdsvis nemme at fange.
I den lokale fiskeforhandler i Skælskør, kan man købe sildefiletter. Disse skæres i små strimler. Derefter kan man ved brugen af en simpel prop, en enkelkrog eller en 3-krog og et bly, fange hornfisk. Et sildestykke sættes på krogen, gerne et stykke fra sølvsiden af silden og derefter kastes der ud. Proppen “løber afsted” eller forsvinder under vandet når der er bid. Når der er bid, gives der modhug så krogen sætter sig ordentligt. Hornfiskene kan dog til tider være svære at kroge, grundet deres lange hårde næb. Giv dem derfor gerne lidt til til at få maddingen/silden, helt ind i munden, som er blødere.
Også skalrejer er effektive til fangst af hornfisk ved indsejlingen og kan fiskes med på samme måde.

Blink i alle former og farver er også ganske effektive til hornfiskene, samt diverse rejefluer, tanglopper og fiskeimitationer.

Hornfiskene kan fanges fra land fra stenmolen eller gående i vandet i waders.

Makrel: Makrelforfang med et bly/lod eller et blink for enden, et blink alene –  eller en prop og krog med en tobis eller et sildestykke, er alt man behøver for at fange den stærke og velmagende makrel.

Når makrel-stimerne er omkring indsejlingen eller langs kysten, så er det bare med at ramme stimen, helst foran den, så er der i de fleste tilfælde gevinst.

Torsk: Når der fiskes efter torsk her, er det en fordel at bruge forfang, som man gør det til fladfiskene. Også her er skalrejer givtige. Kast gerne ud i sejlrenden og afvent hug. Giv gerne modhug når hugget mærkes eller ses på stangen. Blinkene som fungerer til havørred, makrel og hornfisk, er også dem der fanges torsk på. Dog kan skrappe farver sommetider vise sig at fremprovokere flere hug, fra de altid sultne torsk.

Jeg håber du får held med fiskeriet i Skælskør Fjord indsejling (nord)

/Jari – Camping og Fiskeri

Tilbage til Skælskør Nor Camping
error: Content is protected !!