Isefjorden – Egebjergvej (nr. 360) – 50,5 km. fra Urhøj Camping – læs mere…

Tilbage til Urhøj Camping
Tekcopyright Nordfiskerst: Jari – foto: Irena Mathiasen- Camping og Fiskeri

Indledning:

Denne spændende fiskeplads, en større vig i Isefjorden, er koncentreret omkring et område bestående af et dige, en kanal med direkte udløb i området, samt en mindre kanal, hvis udløb, er styret af et pumpehus. Vandet udledes derfor ikke konstant. Kun når der er åben for sluserne, er chancerne for fisk størst her.

På den sydlige side af diget, hvor også kanalen med direkte udløb i Isefjorden og denne plads er at finde, kan man vade på sydsiden af udløbet og ud til enden af vigen. Bunden, som er ekstremt lækker, rækker helt ud til spidsen og holder ofte flotte havørreder. fiskearten som der er flest af her. Man kan vade og affiske hele dette lavvandede område i waders, på denne del af strækningen/vigen.

Den nordlige side af diget er længere end den sydlige, og kan være mindst lige så givtig. Her kan affiskes en strækning på 2 km. ud til den nordlige spids af vigen og 2 km. efter, hvis man ønsker.

Man man kalde Isefjorden – Egebjergvej (nr 360) – en heldagsplads om man vil. Der er rigeligt at affiske og man føler ofte, at chancen for fisk er tilstede uanset hvilken del man affisker, da alle parametre for at fange havørred er tilstede her.

Vand og bundforhold

Langs diget fisker man på dybere vand. Vandet er for det meste ganske klart og på bunden finder man sten, småsten og tangpletter, spredt ud over det meste af området. Man fisker generelt over 2-3 meters dybde.
Her fiskes oppe fra selve diget eller nede ved vandkanten, hvor man nogle steder kan gå på større sten.

Den sydlige side af vigen, hvor kanalen med direkte udløb er at finde, er bunden tæt på indbegrebet af en såkaldt leopardbund. Sporadiske tangpletter, pletter med sand/mudderbund og pletter med småsten, krydret med store sten hist og pist, udgør mønstret, der på sin vis, svarer til en leopards smukke og mangfoldige pels.

På den nordlige side møder man badekar/fordybinger i bunden langs strækningen. Nogle steder er bunden af næsten ren sand, men man møder også her lepoardbund, samt små og store sten på bunden. Tangbælter er også at finde og der er ingen grund til at tro, at fiskene ikke er at finde lange hele strækningen, for det er de.
Der kan vades hele vejen ud til spidsen og videre rundt om den, for at affiske den nordlige strækning.

Årstider – fiskearter ved Egebjergvej – Isefjorden

Havørred: Man kan fange havørreder året rundt i Isefjorden – i vigen ved Egebjergvej. Foråret er dog den bedste tid på året, især når det kommer til stabilitet fangstmæssigt.
Også vinteren kan være ganske givtig, især på det lave vand i den sydlige ende. Men også sommer og efterår kaster til tider ret fine fisk af sig.
Mindstemål: 40 cm.

Hornfisk: Fra starten af maj og ca. 4 måneder frem, kan man fange hornfisk her.
Intet mindstemål og ingen fredningstider.

Fangstmetoder:

Havørred: Fluer til fluefiskeren og bombardafiskeren: Fiske-imitationer i hvid, sølv, samt kobber er at foretrække. Derudover er tobisblink ganske givtige, ligesom blink i kobber, hvid og sølv kan være det.

Husk at affiske det lave vande i begge ender af vigen, og hvis man ønsker at affiske fra diget, er det da en fordel at bruge blink, som kan fiskes langsomt og dybt i vandet. Bombardafiskeren skal gerne bruge intermediate eller synkende bombarda-flåd, for at få fat i de dybtgående havørreder på strækningen, og fluefiskeren skal bruge en flueline med samme egenskaber. (Dette kun i det dybe vand langs diget)
Sydsiden og nordsiden er begge lavvandede områder, hvor flydende flueline og bambarda flåd, klart er at foretrække.

Waders er en nødvendighed når syd og nordsiden affiskes. (ved diget fiskes der fra land)

Til dette fiskeri kan man bruge fiskestænger fra 6-9 fod. alt over er for voldsomt og ganske unødvendigt. Kastevægt: Alt fra 7 gram op til 30 gram. Ikke kraftigere. Stivhed i stangen: mellem/allround. Fiskehjulet må gerne have størrelsen fra 2500 til 3000.
Brug enten 0.15 flet eller fireline –  eller det ganske udmærkede nylon/monofil line i 0.28 – 0.30. mm.

 

Obs.: Sørg altid for at have “nok” line på hjulet, fyldt op, næsten helt ud til spolekanten. Dette gør at der er mindre modstand, fra netop spolekanten, når der kastes ud. At have meget line på hjulet giver længere kast, logisk set.

Hornfisk: Hornfiskene kan i sæsonen fanges overalt i området. Dette gælder iøvrigt i hele Isefjorden.

Når hornfiske-sæsonen er på sit højeste, er der mange hornfisk i området. De kan fanges på både dybt og på meget lavt vand.
Udover det faktum, at de er inde i vigen for at finde og fange de samme fødeemner som havørreden, og man derfor også fanger hornfiskene med de samme fluer og blink, ja så kan man også fange hornfiskene på følgende måde:

Metoden er i særdeleshed velegnet, hvis man også har børn med. Dette fiskeri skal hovedsageligt foretages fra land, fra vigen:

Når hornfiskene er ankommet (Fra starten af maj) er der, som tidligere nævt, ofte mange af dem.
I den lokale fiskehandler i f.eks. Kalundborg, som er at finde tæt på Urhøj Camping eller fiskehandleren i Holbæk lige ved Isefjorden, kan man købe sildefiletter. Disse skæres i små strimler. Derefter kan man ved brugen af en simpel prop, en enkelkrog eller en 3-krog og et bly, fange hornfisk. Et sildestykke sættes på krogen, gerne et stykke fra sølvsiden af silden og derefter kastes der ud.
Proppen “løber afsted” eller forsvinder under vandet når der er bid. Når der er bid, gives der modhug så krogen sætter sig ordentligt. Hornfiskene kan dog til tider være svære at kroge, grundet deres lange hårde næb.
Giv dem derfor gerne lidt til til at få maddingen/silden, helt ind i munden, som er blødere.
Også skalrejer er effektive til fangst af hornfisk i Isefjorden.

Knæk og bræk ved Isefjorden – Egebjergvej.

/Jari – Camping og Fiskeri

Tilbage til Urhøj Camping
error: Content is protected !!