Nykøbing Bugt (Isefjorden) – 60 km. fra Urhøj Camping – læs mere…

Tilbage til Urhøj Camping
havoerredTcopyright Nordfiskerekst: Jari – Foto: Jonas Kærlin

Indledning:

Den lille bugt ved Nykøbing og Isefjorden, er en af de mest spændende helårspladser i fjorden. Strækningen er nem at vade på og fiskeriet foregår helt inde på det lave vand i området.
Nykøbing Bugt er ofte omdrejningspunkt for store stimer af havørreder mellem 40 og 50 cm. Og huser til tider også nogle individer, en del større.

Vand og bundforhold

Klart vand, små øer, stenrev, muslingebanker, badekar og tangbælter kendetegner Nykøbing Bugt.
Især det lave vand omkring de små øer, kan ofte huse de helt store ørreder.
Bunden er generelt sandet og hård, men i nogle af badekarene/fordybningerne i bunden, er der småsten og nogle steder større sten.
Man fisker generelt over 20 cm. – 1,5 m. vand.

Årstider – fiskearter i Nykøbing Bugt – Isefjorden

Havørred: Havørrederne er at finde i bugten året rundt. Det er ovenikøbet svært at pege på én årstid frem for en anden. De farvede fisk (i gydedragt) er at finde i det sene efterår, vinter og tidlig forår. Resten af året er der typisk flotte og tykke blankfisk inde i Nykøbing Bugt.
Mindstemål: 40 cm.

Hornfisk: Hornfiskene kan fanges overalt i bugten fra starten af maj og ca. 4 måneder frem.
Intet mindstemål og ingen fredningstider.

Fangstmetoder:

Havørred: Da man generelt fisker over lavt vand, anbefaler jeg gennemløbsblinket Snurrebassen – i størrelserne No. 0 – No. 2.
De små gennemløbsblink, er som skabt til området og kan fiskes langsomt over bunden på selv 20 cm. vand.
Brug gerne tobis-varianterne, sølv eller kobber varianten. Ingen farver fanger bedre her.
Nykøbing Bugt egner sig også til mange andre små blink og især når der er en smule bølgegang samt en smule vind, er Zeppo blinket fra 8-12 gram godt, samt stripperblink i ren hvid eller rød/sort med hvid bagside. gerne på max 10 gram.

Waders er en nødvendighed når kyststrækningen affiskes.

Til dette fiskeri kan man bruge fiskestænger fra 6-9 fod. alt over er for voldsomt og ganske unødvendigt. Kastevægt: Alt fra 7 gram op til 30 gram. Ikke kraftigere. Stivhed i stangen: mellem/allround. Fiskehjulet må gerne have størrelsen fra 2500 til 3000.
Brug enten 0.15 flet eller fireline –  eller det ganske udmærkede nylon/monofil line i 0.28 – 0.30. mm.

Obs.: Sørg altid for at have “nok” line på hjulet, fyldt op, næsten helt ud til spolekanten. Dette gør at der er mindre modstand, fra netop spolekanten, når der kastes ud. At have meget line på hjulet giver længere kast, logisk set.

Fluefiskeren kan roligt bruge flydeline, diverse rejefluer samt tobisfluer. Alle i naturlige farver – brun, grå, hvid, brun.
Bombardafiskeren skal gerne bruge små flåd, gerne gennemsigtige, da fiskene på det lave vand, til tider skræmmes let. Ligesom til fluefiskeren, anbefaler jeg at bruge følgende fluevarianter: Diverse rejefluer samt tobisfluer. Alle i naturlige farver – brun, grå, hvid, brun.

Hornfisk: Hornfiskene er på denne plads en bifangst. Der er sjældent flere hornfisk end havørreder. Så brug de agn anbefalet til havørrederne og så kommer hornfiskene på krogen helt af sig selv.

Knæk og bræk i Nykøbing Bugt – Isefjorden

/Jari – Camping og Fiskeri

Tilbage til Urhøj Camping
error: Content is protected !!