Kalvø – Genner Bugt – 23 km. fra Halk Camping – læs mere…

Tilbage til Halk Strand Camping
Kalvø Genner Bugt

Kalvø lystfiskeri

Kalvø, som er at finde ca. 23 km. fra Halk Camping, ligger for enden af Genner Bugt og er forbundet til fastlandet med en dæmning. Den inderste del kalder jeg personligt, Danmarks svar på et havørred put and take vand.
Ved bare at stå på én plads, kan man fange en del af de mange ørreder, som synes at svømme konstant rundt i ring derinde. Man behøver ikke at bevæge sig, men bare vente på, at den næste ørred kommer inden for kastevidde.

Dog er der visse steder standpladser, hvor de større fisk ofte holder til og typisk helt for sig selv.
Kender man til disse pladser, fanger eller kroger man minimum én fisk – over minimum. 60 cm. – på minimum hver tredie tur dertil.
Disse små pladser på den i forvejen lille fiskeplads, som Kalvø´s inderste del er, vil jeg lade være de sidste små brikker man selv kan finde, i dette fiske-puslespil.
Hvert år fanges der havørreder over 70 og 80 cm. i den inderste del af Genner bugt, ved Kalvø.

Husk også der er en fredningszone ved Kalvø.
På selve Kalvø-siden er fredningszonen markeret med skilte. På fastlandet er den ikke, men man kan fiske efter ca. 50 meter fra Dæmningen og ca. 300 meter derfra – før fredningen starter.

Vand og Bundforhold

Bunden er blød, mudret og mørk. Nogle steder kan der være en del tang om sommeren, men typisk ikke nok til at der ikke kan fiskes. Dybden generelt ligger fra 30 cm. – 1,5 m.

Man kan ikke vadefiske på indersiden af Kalvø, dog bortset fra 100 meter langs sivene på Kalvø-siden.

Årstider – fiskearter ved Kalvø

Havørred: Havørrederne omkring øen kan fanges året rundt. Mindstemål: 40 cm.

Skrubber, ål, ålekvabber, undslupne regnbueørreder og hornfisk, kan også fanges i den inderste del. Men…
Bunden er for blød til fiskeri med forfang. Hvis man fisker med prop og regnorm, er det højst sandsynligt havørrederne der får fat i den først.
Der er ikke så mange hornfisk inde i sæsonen, jeg anbefaler derfor at man fisker efter dem på ydersiden af Kalvø.
Kun ved et særligt tilfælde, fanger man andet end havørreder her. Jeg har set både skrubber og steelheads (havgående regnbueørreder), blive fanget her, både på flue og blink, men det sker bestemt ikke ofte.
Man kan yderst sjældent også være heldig at fange laks.

Fangstmetoder:

Havørred: De mange havørreder ved Kalvø fanges bl.a. med grålige, hvide og lyserøde rejefluer. Fisket med fluestang eller en spinnestang, hvor der i sidstnævnte tilfælde, bruges et bombarda-kasteflåd til at få fluen ud.

Kalvø´s mange havørreder fanges også med blink og gennemløbsblink. Tobis-farvede, hvide, kobberfarvede, guldfarvede, samt blink i rød/sort/hvid. I sidstneævnte tilfælde evt. Hansen Blink.
Stripperblink, Snurrebassen, Hugo, Zeppo og Sømmet er alle gode blink til området. Det er der mange blink der er.
Der er mange andre farver som også fungerer, men de ovennævnte er de mest effektive generelt omkring Kalvø.

Man også bruge alm. regnorm. Det mere brakke vand på indersiden, grundet åen der løber ud derinde, formoder jeg gør, at havørrederne er vilde efter regnorm ved Kalvø´s inderste del. Bombarda og regnorm er virkelig effektivt. Kast ud på midten, lad ormen synke og derefter træk/spin ormen meget langsomt ind.

Ved højvande er der fisk overalt, også langs med kanterne, og ved lavvande, fisk på få pladser helt inde, dette ofte større fisk – og de mindre fisk, længere ude på midten.

Knæk og bræk ved Kalvø.

/Jari – Camping og Fiskeri

Læs mere om hvordan man fanger de forskellige fiskearter i Danmark her: Lystfiskeri i Danmark…

Tilbage til Halk Strand Camping
error: Content is protected !!