Sandskær – Genner Bugt – 42 km. fra Halk Camping – læs mere…

Tilbage til Halk Strand Camping
Sandskær Genner Bugt

Sandskær lystfiskeri

Sandskær, Genner Bugt, er nem at affiske, indhyllet i flot natur og ganske givende året rundt.
Man kan parkere helt nede ved vandet og via. denne guide også være ganske sikker på at fange fisk i nær 2 ud af 3 ture dertil.

Vand og bundforhold

Ved ankomst vil man kunne se en lille bådplads, Sandskær strækningen begynder umiddelbart til venstre for den.
Det første man møder på sin vej er et lille lavvandet område, som fører ud til et stort rev, bestående af muslinger og sten. Der fanges både fisk, over revet, for enden af den, på den yderste del af indersiden og på hele ydersiden – ud mod Genner Bugt. Waders er en nødvendighed på revet.

Efter revet kommer en “stenstrand”. Strækningen efter revet består af sten, sporadiske tangpletter, sandbund og større sten, samt bælter af tang lidt længere ude. Dybden ligger fra omkring 50 cm. til 1,5. m.
Strækningen her, kan affiskes fra land.

Min favoritdel af strækningen er en lille vig, som starter efter stenstranden, og som afslutter dét jeg kalder Sandskær – strækningen ved Genner Bugt.
Vigen består af sandbund, tangbælter og små tangpletter, samt store sten hist og pist. I den inderste del af vigen er der meget blød bund. En ideel vinter og efterårsplads.
Waders er en nødvendighed for at affiske vigen.

Årstider – fiskearter ved Sandskær – Genner Bugt

Havørred: Havørreden kan fanges på strækningen året rundt.
Mindstemål 40 cm.

Hornfisk: Hornfiskene er at finde i området omkring Sandskær fra maj og ca. 2 måneder frem.
Intet mindstemål og ingen fredningstider.

Sej: Sejen svømmer ind i Genner Bugt omkring maj og kan fanges et par måneder frem, nogengange kun i en månedstid. (Maj)
Mindstemål: 30 cm.

Fangstmetoder:

Havørred:

I klart vand og klart vejr over revet og langs stenstranden:

Fluer: Tobisfluer, Final Shrimp, Kobberbassen.
Blink: Sølvfarvede blink og gennemløbsblink, hvide og tobisfarvede.

Klart vand og uklart vejr:

Sølvblink, kobber eller Snurrebassen i Sort/blå/hvid/alu
Tobisfluer, Final Shrimp, Kobberbassen.

I uklart vand uanset vejr:

Skarpe grønlige farver.
Tobisfluer, Final Pink Shrimp

Husk at affiske før du træder ud i vandet. Ofte er der fisk få meter fra bredden.

I vigen: Uanset klarhed i vand og vejr: Kobber eller tobis – grå/sort – hvid/grøn eller hvid/oliven.
I det tilfælde af at vandet er grumset og vinden hård. Så brug et s-formet blink. Mere liv i vandet lokker bedre under de forhold.
I den inderste del, ved den bløde bund, er der siv. Fisk gerne helt inde langs disse og gerne over det helt lave vand.

Hornfisk:

Hornfiskene kan fanges i hele området i sæsonen. Hos den lokale fiskeforhandler i Åbenrå eller Haderslev, kan man købe sildefiletter. Disse skæres i små strimler. Derefter kan man ved brugen af en simpel prop, en enkelkrog eller en 3-krog og et bly, fange hornfisk. Et sildestykke sættes på krogen, gerne et stykke fra sølvsiden af silden og derefter kastes der ud. Proppen “løber afsted” eller forsvinder under vandet når der er bid. Når der er bid, gives der modhug så krogen sætter sig ordentligt. Hornfiskene kan dog til tider være svære at kroge, grundet deres lange hårde næb. Giv dem derfor gerne lidt til til at få maddingen/silden, helt ind i munden, som er blødere.

Blink i alle former og farver er også ganske effektive til hornfiskene. Her fiskes der med de samme som efter havørrederne.

Læs mere om hvordan man fanger hornfisk her: Fangstmetoder til fangst af hornfisk…

Sej:

Fanges fra spidsen af revet – lange kast kræves da sejene er ude hvor vandet er dybt.
Brug gerne blink såsom lyserøde blink, orange blink, tobis eller kobberblink. Derudover kan de fanges på store fluer, laksefluer eller fluer med kraftige/skarpe farver – evt. Pattegrisen.
Også makrelforfang med et blink for enden kan være givtige. Der er ofte større stimer af sej ude på det dybere vand og man kan være heldig at fange flere på én gang, når et makrelforfang bruges.

Fiskeudstyr:

Til fiskeriet ved Sandskær – Genner Bugt, kan man bruge fiskestænger fra 6-9 fod. alt over er for voldsomt og ganske unødvendigt. Kastevægt: Alt fra 7 gram op til 30 gram. Ikke kraftigere. Stivhed i stangen: mellem/allround. Fiskehjulet må gerne have størrelsen fra 2500 til 3000.
Brug enten min. 0.12 flet eller fireline –  eller det ganske udmærkede nylon/monofil line i 0.28 – 0.30. mm.
Når der fiskes med bombarda-flåd, er det en fordel at bruge stænger på mellem 10 og 12 fod. Forfang: Ca. 2-2,5 m.

Obs.: Sørg altid for at have “nok” line på hjulet, fyldt op, næsten helt ud til spolekanten. Dette gør at der er mindre modstand, fra netop spolekanten, når der kastes ud. At have meget line på hjulet giver længere kast, logisk set.

Knæk og bræk ved Sandskær – Genner Bugt.

/Jari – Camping og Fiskeri


Læs mere om kystfiskeri efter havørreder her: Kystfiskeri i Danmark…
Læs også om flere fiskepladser i Genner bugt her: Fiskepladser i Genner Bugt…


Tilbage til Halk Strand Camping
error: Content is protected !!