Generelle artikler og tips

 • Lystfiskeri i Danmark er utrolig alsidigt. Vi har et utal af spændende fiskearter i vores søer, åer, fjorde og ikke mindst langs kysterne. Langt de fleste kan fanges fra land. Danske lystfiskere er enormt privilegerede på flere planer. Prisen for at fiske efter laks, er for eksempel langt billigere end i de fleste andre lande

  Læs mere
 • Danmarks bedste kystfiskeri når frosten sætter ind, finder man hovedsageligt på Sjælland og på Bornholm. Der er en del undtagelser, men ikke mange… Især ikke i perioder med megen frost. Kystfiskeriet er skrøbeligt i den koldeste tid, mere specifikt de år, hvor vi for alvor mærker vinterens kulde bide sig fast i Danmark. Nogle år

  Læs mere
 • Aabenraa Fjord er en af flere spændende og smukke fjorde i Sønderjylland. Hvis man er til kyst- og fjordfiskeri efter havørreder, er dette endnu en mulighed for fangstgivende fiskeri i Danmark. En man ikke bør snyde sig selv for. Selvom torske- og sej-fiskeriet også har sine gode perioder. Havørredfiskeriet er det mest givende og mest

  Læs mere
 • Lystfiskeri i Limfjorden – en verden af muligheder Lystfiskeri i Limfjorden byder på et væld af spændende muligheder. Det helt fra Vestkysten ved Agger Tange og Thyborøn, til Hals og Egense ved Kattegat. Limfjordens hovedløb og dennes mange grene, præger i høj grad det nordjyske landskab på sådan en måde, at os der ofte befinder

  Læs mere
 • Guldørred – den gyldne ørred i put and take søerne De svømmer derude. Alle kan se dem. Nogle af de besøgende ved put and take søen, som ikke har fisket før, spørger både om det er store guldfisk eller om det er syge fisk, de ser dernede under vandoverfladen. Guldørreden er omgivet af mystik, ikke

  Læs mere
 • Tekst og foto: Jari – Camping og Fiskeri Indledning Sild er en multianvendelig fisk. Selv om vi ikke altid tænker over det, så sætter vi flere gange om året, pris på en af de mindste fisk man kan fange med en fiskestang. Silden er vores lille pelagiske ven, som giver os multifunktionelle muligheder for anvendelse,

  Læs mere
 • Gedden og menneskesynet er en artikel om, hvordan mange lystfiskerne og sportsfiskere gennem tiden og stadig i dag anser gedden. Med mine efterhånden 42 år i denne verden, kan man ikke kalde mig gammel. I min korte eller lange levetid, alt afhængigt af øjnene der ser, er der sket en evolutionær udvikling i vores syn

  Læs mere
 • Tekst: Jari – foto: Martin Toft, Anders Pedersen Abrahamsen, Heino, Irena Mathiasen, Jørn Nordahl – Camping og Fiskeri Ul fiskeri – indledning: At fiske med ultra let grej er foruden sjov og spas, forbundet med udfordring, tålmodighed og erfaring indenfor det at fighte fisk. Der er stor debat om hvilke arter man “bør” og ikke

  Læs mere
 • Makrelfiskeri fra land, kan være mindst ligeså givende som fra båd. Man kan sige, at det faktum ikke gælder alle steder, hvilket det da heller ikke gør. Der er dog nogle havne rundt om i landet, hvor man kan sætte netop dét lighedstegn imellem de to muligheder op fangstmæssigt. Når makrellerne ankommer til Danmark, oftest

  Læs mere
 • Skive Fjord – stabilitet Skulle man kunne ønske sig til en fjord, som uden pause kaster havørreder af sig i hele vintersæsonen, så ville lykken for de fleste lystfiskere være gjort. Et stabilt fiskevand kræver stabile vandtemperaturer, og en nogenlunde stabil vandstand. En god vinterfjord må gerne være lavvandet, have masser af tilløbende åer og

  Læs mere
error: Content is protected !!