Én agn til hver fiskeart – er det muligt?

Én agn til hver fiskeart – er det muligt? – Indledning…

Skulle man vælge én agn til hver fiskeart i Danmark, hvilken skulle man så vælge?
Da jeg fisker i hele Danmark og bruger mere end 300 dage om året på det, har jeg stillet mig selv det spørgsmål mange gange. Via. statistikker, mine egne, og mine notater og erfaring fra hver fisketur, giver jeg her mine bedste bud på dette hypotetiske spørgsmål.

Det har taget mig 3-4 dage, at granske alt igennem for at nå frem til mine bud. Der er tænkt i årstider, alle vind og vejrforhold, alle former for vande, samt meget, meget mere.
Selvom denne “artikel” i og for sig er ganske unødig, er indholdet på sin vis alligevel brugbart for den person, der gerne vil igang med at fiske for første gang, og måske også for den nysgerrige og nøjsomme, som måske gerne vil forsøge at begrænse størrelsen på og indholdet i sin grejkasse.

Jeg vil påstå at, skulle man, så kunne man nøjes med disse agn, uanset hvor man er i landet og vil fiske efter disse, “mest gængse”, fiskearter i Danmark.

Havørred

Snurrebassen N0 3 på 18 gram. Farve: Grøn/Perlemor med rød ende- bagside alu.
Dette gennemløbsblink har jeg fanget havørreder med i alle landets fjorde, hvor der er havørreder og hvor det er tilladt at fiske efter dem. Derudover har jeg fanget havørreder med blinket på den åbne kyst fra Grenen til grænsen imellem Tyskland og Danmark, til og med Fyn og Sjælland.

Skulle jeg vælge én agn til hver fiskeart, og der er tale om laks i dette tilfælde, så skulle det være spinneren.Laks

Mepps Flying C med sort krop og sølvblad (15 gram) er spinneren der kan fange laks alle steder, Og er derfor udover alm. regnorm, mit bedste bud på én agn til alle landets åer.
Da laksene både går højt og dybt uanset vandløb, og mange åer iøvrigt har forskellige dybder, er 15 grams-varianten den spinner der vægt-mæssigt passer bedst allround.

Makrel

De fleste elsker at fange makrel, jeg selv inklusiv. Men der er en tendens til, ofte, at ville fange mange på hver tur, som jeg ikke helt kan og vil tilslutte mig.
Skulle man ville fange mange, så er det helt klart et makrelforfang der skal til, men… Da der er makrel langs kysten og i det lavere vand i fjordene, er det sommetider sådan, at et forfang skader mere end det gavner.
Det kan sætte sig i tangplanter, sten med mere. Og da 2-4 makrel ofte rækker til et godt aftenmåltid, kan man ligeså godt fange en ad gangen, fiske med en lettere stang og et mindre hjul, for at få mere sjov ud af de, også enkeltvis, stærke fisk.
Så mit bud på en agn til makrellerne er et blink.
Mit bud er et Møresilda-blink i sølv/blå på 27 gram. Bredden gør at den kan fiskes over lavt vand trods sin vægt. Og vægten gør at blinket kan kastes langt på de dage, hvor makrellerne er at finde længere ude fra kyst og fjordbredden.

Karpe

Uanset om der er tale om en græskarpe, skælkarpe, koikarpe, læderkarpe eller spejlkarpe, så er der én agn der alle dage har kunne lokke de stærke og flotte fisk til hug. Majs.

Fisket med en prop eller med et karpe-rig eller -forfang, er majs nok den eneste agn, som alle kan få fat i, som ikke koster meget og som i 99,9% af landets vandhuller, søer og åer, kan få karperne i tale, uanset årstid.

Aborre

Der er mange agn man kan fange aborrer med. Men skulle jeg pege på én, som jeg selv ville medbringe hvis jeg kun havde ét valg, så er det orm. Ganske almindelige regnorm. Der er ikke det sted i landet, uanset om det er i ferskvand eller brakvand, hvor en regnorm ikke kan lokke aborrene til hug.

Stør

Hallibut Pellets er i bund og grund store foderpiller med hul i. Smagen, skulle man basere det ud fra navnet, er af helleflynder. Men det skal man vist tage med et gran salt. Uanset hvad, er lige netop denne agn, så gennemgående god allround til alle landets stør-søer, at det er den jeg vil anbefale, skulle man kunne eller ville begrænse sig til én agn til fangst af stør. Hallibut-varianten kan fange alle landets stør-arter. Dette har jeg selv erfaret.
Jeg ville vælge dem i størrelsen 20 mm. (farve: rød)

Havbars

Havbarsen eller havaborren, er nok en af Danmarks nemmeste fisk at have med at gøre, udover skaller og aborrer. Når havbarsen er kommet til Danmark er den nem at fange. Og til fangst af denne art bruger jeg rent faktisk kun en agn. En Snurrebasse i str. NO 9, på ca. 35 gram. Farve: Sølv.
Vandet skal være klart og der fiskes oftest fra den jyske vestkyst i juli og august.
Året 2017 gav mig over 200 havbars på ca. 20 ture.
Læs mere om havbarsfiskeri på denne side: Havbars.dk

Er det muligt at vælge en agn til geddefiskeri?Gedde

Med Eumer spinfluen, en flue til spinnestangen, kan man ved at løfte stangen, fiske helt oppe i overfladen under indspinningen og imitere både en snog, frø, fugl eller mus og rotte. Denne måde at fiske med spinfluen på, er mest givtig om sommeren, hvor gedderne gerne går til overfladen for at tage føde til sig.

I vinterperioden lader man fluen synke til bunden og i små langsomme ryk, lade dennes lange og bevægelige hale, arbejde for sig og lokke storgedden til hug i dybet.
Nede ved bunden kan gedden se fluen som en krebs, en ål, en frø eller evt. lampret. Alle gode gedde-fødeemner.

Spinfluen fra Eumer kan fiskes over åkander, mellem siv og i tætpakket grøde. Den kraftige, men bevægelige hale sørger for, at holde enkeltkrogen fri, (enkeltkrog og stålforfang følger med) så gedden kan kroges.

Det er i øvrigt muligt at kaste langt med fluen som den er, også selvom den ikke er våd.

Muligheden for at fiske både hurtigt og langsomt med fluen, uanset om den er omgivet af grøde, siv eller åkander, gør den ganske unik.
Det at man også kan fiske med spinfluen langsomt glidende over døde grene og levende stærke rødder på bunden af sø og mose gør, at selv den mest dovne storgedde ikke kan dy sig.

Fluen jeg anbefaler til alle fiskevande i Danmark, når det gælder gedder, er Slow Sink varianten på 35 gram i gul/orange/sort. Denne flue er alle geddeagn i én.

Regnbueørred

Der er uden tvivl et kolossalt udvalg af farver, agn og diverse former for madding til fangst af regnbueørreder. Blink, fluer, spinnere m.m. Orm, powerbait, gummidyr og jigs, listen er uendelig.
Skulle jeg vælge én, hvilket er tæt på umuligt, men én agn jeg ville tro på, hvis jeg besøgte alle landets put and take søer og kun havde den ene ting at fiske med året rundt, så ville det være en klassisk Montana flue i sort/gul. Jeg har besøgt og fisket i mere end 160 fiskesøer i Danmark. Alle put and take søer fisker forskelligt på sin vis, nogle farver, agnens gang i vandet, størrelse m.m. gør sig bedre end andre og andet alt afhængigt af årstid, klarhed i vandet, vejrforhold o.s.v. Men skulle jeg vælge én agn…
Montana sort/gul.

En agn til hver fiskeart - sej.Sej

Blinket ved navn, Silling, i varianten Pattegrisen, på 17 gram, er mit bedste bud på én agn til fiskeri efter sej fra mole, strand og kyst i Danmark.

Ved at kaste dette smalle gennemløbsblink ud og lade det synke til bunden eller nær det, for derefter at rulle meget, meget langsomt ind, har man noget nær det bedste våben til sejen i de danske farvande. Blinkets mange rotationer under indspinningen samt under spinstop gør, at blinket er utrolig livligt, selvom det fiskes langsomt, og samtidig kan det fiskes i længere tid nær bunden i forhold til mange andre blink.
Og da sejen gerne vil jage, er en agn som i det hele taget bevæger sig, nummer 1. Sillingen kan fiskes i alle vandlag, og når sejen går højt efter eksempelvis tobis, kan blinket derfor også benyttes der.

Torsk

Torskene i Danmark er ofte at finde på dybt vand og fanges typisk fra en kutter, dette på det åbne hav eller i bælterne. Men nogle steder på nogle årstider, i skumringen, kan man fange torsk i kystnære områder på ganske lavt vand. Og en del af de danske havne gør det muligt at fange torsk fra kaj og mole.
Jeg baserer derfor mit valg af agn ud fra fiskeri fra land, det vil sige mole, kaj, kyst, strand og fjorde.
Et stripperblink i rød/sort med hvid bagside på 17 gram.

Ål og ålekvabbe

Ålen lever overalt og kan derfor fanges i alle former for vande. Ålekvabben derimod, lever i saltvand, samt brakvand. Skulle jeg nævne en agn, som kan fange ål og ålekvabben uanset om det er i ferskvand eller saltvand, så er det regnormen. Jeg har selv benyttet regnorm efter ål og ålekvabbe i ferskvand, brakvand og i saltvand med stor succes.

Skalle

Den helt igennem vidunderlige skalle, er en fisk alle kan være med på. Og jeg har aldrig rigtig været i tvivl om agnen til denne fisk. Meget er godt, men intet er så godt, som ganske almindelig hvidt franskbrød.

Et billigt toastbrød til 4, 50 kr. er alt man behøver.

Hornfisk

Hornfisken er ikke kræsen og skulle jeg vælge én form for agn/madding til den langnæbbede fisk, må det nok være et sildestykke. Et sildestykke kan bruges alle steder i landet, det kan eksempelvis rejer/skalrejer ikke. Hvorfor ved jeg ikke, men det er ganske simpelt min erfaring. Jeg kunne også pege på diverse blink, fluer m.m. Men et lille aflangt sildestykke på en enkeltkrog eller lille trekrog slår ikke fejl.

Fladfisk

Børsteorm er efter min mening det bedste til fangst af fladfisk. Her er både tale om skrubbe, ising, rødspætte og til dels tunge, slethvar og pighvar.

Et forfang med 1 eller 2 kroge så er man i gang.

Én agn til hver fiskeart – begræns dig aldrig…

Selvom det måske er muligt, at fiske med én agn til hver fiskeart i Danmark, så er det ikke altid lige fornuftigt. Fiskene har dage hvor de sædvanlige agn og metoder ikke virker og derfor må man de dage ty til andre midler.

Artiklen her er bare en sjov tanke, som reelt set, ikke er skrevet uden minimum 70% seriøsitet. De agn der er valgt, er valgt udfra mit fiskeri i hele landet og er også de agn jeg ville vælge, hvis jeg var tvunget ud i udfordringen.

/Jari – camping og fiskeri

Læs mere om hvordan man fanger havørreder i Danmark på denne side: Havørredfiskeri i Danmark…

error: Content is protected !!