Skive Fjord – Danmarks ukendte vinterfjord

Skive Fjord – stabilitet

Skulle man kunne ønske sig til en fjord, som uden pause kaster havørreder af sig i hele vintersæsonen, så ville lykken for de fleste lystfiskere være gjort.

Et stabilt fiskevand kræver stabile vandtemperaturer, og en nogenlunde stabil vandstand. En god vinterfjord må gerne være lavvandet, have masser af tilløbende åer og bække, mørk bund og masser af fødeemner.

Skive Fjord er netop sådan en fjord. Da den ikke direkte har kontakt til hverken Kattegat eller Vesterhavet, men istedet løber ud i Limfjorden, langt fra den ene eller anden ende af denne, så forbliver vandtemperaturen næsten som den er, uanset vind, vejr, ebbe og flod. Vandstanden kan godt stige helt op til 50-70 cm. men på grund af det generelt lave vand overalt i fjorden, og at vandet kommer fra den “midterste” del af Limfjorden, betyder det intet for temperaturen, fiskene eller selve fiskeriet.

Stor havørred fanget ved Lyby Strand ved Skive Fjord.Den lille fjord ved Skive er fyldt med fisk

Den golde bund i Skive Fjord om vinteren, gør det nemt at fiske de fleste steder. Dog skal man kigge efter lavvands-områder, hvor der er et eller flere stenrev. Fiskene står over og omkring revene, og det gælder her om at kunne fiske over stenene på meget lavt vand, uden at sætte flue eller blink etc. deri.
Fiskene står på 10 cm. til 50 cm. vand. Dette især i november, december, januar og februar.

Har man først fundet en plads med fisk, kan man forvente havørreder på pladsen på 9 ud af 10 ture dertil, uanset vind og vejrforhold. Forskellen varierer kun ved størrelsen på fiskene og hvor langt ude de går fra vandkanten.

Ikke unormalt med flere end 10 fisk pr. tur – på 5 ud af 10 ture

Der er mange stimer i Skive Fjord. Ofte ligger fiskenes størrelse lige omkring mindstemålet på 40 cm.
Men ikke så sjældent, finder man også stimer med større fisk fra 45-60 cm.
De helt store fisk i fjorden “står” ofte alene eller kommer i par.

Nogle stimer er store. Når en større stime er fundet, kan man fiske efter den i nogen tid, og måske nå at fange alt fra 1 til 10 derfra.

Sagen er bare den, at der ofte er flere stimer på en strækning, så chancen for langt flere er ofte tilstede.

Blankfisk, blankfisk, blankfisk!

Jeg har ikke fanget en eneste farvet fisk i Skive Fjord, endnu.
Af en eller anden grund er der overraskende mange blanke fisk i Skive Fjord.

I de fleste af landets fjorde vil man ret ofte støde ind i farvede fisk, især i den kolde tid.

Ud af ca. 40 ture har jeg været vidne til én farvet fisk, som fulgte nysgerrigt efter et blink, min kollega fiskede med.

Da jeg har fisket i alle landets fjorde og stadig gør det, flere gange om året, kan jeg stille for mig selv konstatere, at dette er ret unikt.

Lokale lystfiskere giver dog udtryk for, at de fleste farvede fisk fanges på vestsiden af fjorden, tæt på det der hedder Astrup Vig.

Denne store havørred er fanget i Skive Fjord ved Stårup.Skive Fjord er offer for dårlig eller ingen markedsføring!

Jeg kan ikke blive imponeret over kommunen bag Skive Fjord. Man kan måske mistænke Skive Kommune for, at have brugt for meget energi på Karup Å og ikke på så meget andet. Eller så har de ikke haft indblik i, at Limfjorden rent faktisk ikke ér, Skive Fjord. Hver gang Skive Fjord egentlig bør nævnes, er det Limfjorden man læser om istedet. Det er som om at Kommunen i Skive, ikke vil kendes ved deres egen fjord? Jeg kunne tage fejl.

Uanset hvad,  vil jeg med denne artikel hermed gøre opmærksom på Skive Fjords fantastiske vinterfiskeri, og forårs-fiskeri, som også kan være rigtig, rigtig godt.

Bemærk: Skive Fjord kan dog skuffe fælt, hvis vinden over en længere periode har stået i øst. Vandet trækker derved ud af fjorden og det lave vand bliver for koldt. Fiskeriet er klart bedst under normal vandstand eller ved høj vandstand om vinteren.

Med venlig hilsen

/Jari – Camping og Fiskeri

Læs meget mere om Skive Fjord på onlineguiden: Skivefjord.dk

Nyttig viden

Husk Statens Fisketegn. Klik på billedet.

Find fredningsbælter i Skive Fjord.

 – Link: Bælter

– Læs også om andre spændende fjorde i Danmark Klik her…

error: Content is protected !!