Vi anbefaler at medbringe et fiskenet til børnene under campingferien…

DSCN0888Foto og artikel af: Jari P

Når man besøger en campingplads i Danmark, er der som regel altid vand i nærheden. Både i søer, åer, ved strande og i havne, vrimler det ofte med småfisk, krebsdyr og andre spændende vanddyr.

Børnene kan lære meget om god behandling af dyr og fisk generelt, dette ved at se dem tæt på og i nogle tilfælde ved at røre.
Universet under vandet indeholder mange mystiske små skabninger, nogle smukke, nogle farlige af udseende og nogle så bizarre, at man fristes til at forbinde dem med noget fra det ydre rum.

Arterne har alle én ting tilfælles. De kan fanges med et ganske almindeligt fiskenet…

Sommeren – ved danske strande, fjorde og havne med fiskenet

Fladfisk
Når vandet opvarmes af solen i sommerperioden, trækker både store og små fladfisk ind på det lave vand, langs de danske fjorde og strande. Det er lettere at fange de små fladfisk end de store med et fiskenet, derfor omhandler teksten her fortrinsvis de små størrelser.
Der er både tale om skrubbe, ising, rødspætte, tunge og pighvar m.fl. De små fine fladfisk er typisk alle under mindstemålet, derfor skal de gerne genudsættes efter fangst. Man kan opbevare dem i en spand med vand fra stranden eller fjorden i max. 5 minutter, hvorefter man for fiskenes skyld, helst skal slippe dem fri. De holder til at blive rørt ved og kan på sin vis også holde sig længere i evt. spanden, men der er ikke nogen grund til at gamble med fiskenes liv.

Reje
Rejerne er generelt nogle sjove dyr at se på. Benene løber i vandet som en tegneseriefigur der stadig står stille i luften, imens benene farer rundt inden det endeligt går fremad. De bevæger sig dog baglæns når de svømmer, som regel for at flygte fra en rovfisk eller lignende…
Rejernes farver varierer meget. Typisk tilpasser rejerne deres farve, efter farven på bunden af kysten, stranden eller fjorden de er i. Dette gør dem sværere at se for de mange rovdyr, som gerne vil spise de velsmagende små krebsdyr.

Mange steder kan man om sommeren fange rejer store nok til at spise. Et simpelt fiskenet er det eneste man behøver. Der findes naturligvis rejenet, men de er en anelse dyrere end de almindelige net og fylder mere i eksempelvis bilen eller campingvognen.
Skal rejerne ikke med hjem og spises, så hold dem gerne gående i en spand med friskt vand, fra hvori de er fanget.

Krabbe
Er der noget børnene elsker så er det krabber. Men det er nok ikke ren kærlighed, måske mere spændingen over at have fanget noget der kan “nippe” med de farligt udseende krabbeklør. “Skæbnen”, kan pludselig leges med og når banditten i spanden er tæt på at nappe, udstødes der typisk små spændings-skrig. Man skal naturligvis huske på, at krabben forsøger at beskytte sig selv instinktivt, fordi den nok fornemmer at livet er i fare. Husk at genudsætte krabben som også er en vigtig del af vandets økosystem. Med mindre man gerne vil spise den/dem, det er jo også en mulighed…

Kutling
Der findes i verden næsten 2000 arter af kutling, hvilket betyder at denne sjove fisk tilhører en af de største fiskefamilier man kender til. I Danmark har vi “kun” 10 af arterne. Bugfinnerne er sammenvoksede og danner en fin lille sugeskive.
Der kan fanges kutling i de fleste danske havne, fra de fleste strande og i de fleste af landets fjorde, hvis ikke alle!

De små kutlinger man fanger med et alm. fiskenet, ligner efter manges mening, små ålekvabber set ovenfra. Men i modsætning til ålekvabben som svømmer forholdsvist langsomt og jævnt, sætter kutlingen, i mange tilfælde, af i små “spring/ryk” i vandet. Disse sjove og spændende fisk er meget skrøbelige, så hvis man vil opbevare dem i sin spand, skal de helst have skiftet vand ret ofte, evt. hvert 5 minut.

Tangnål
Den almindelige tangnål kan fanges på lavt vand langs kysten, ved strandkanten og i havnene. Den er ofte at finde mellem tang og ålegræs. Tangnålen har en sjov “trompet-formet” mund. Selve kroppen er tynd og lang, og ligesom rejen, skifter den også farve efter bundforhold og vandfarve.

Pas godt på den lille fisk under fangst og opbevaring, hold den ikke i spanden for længe og giv den gerne lidt tang at gemme sig i.

Hundestejle
Hundestejlen er en lille fisk som lever både i saltvand og i ferskvand. De kan fanges overalt om sommeren – i havnen, fra stranden og i fjorden. Der er pigge på ryggen og på gællelågene. De små fisk er forholdsvis sejlivede, men ligesom andre fisk, skal de helst passes på når de opbevares og fanges. De kan stikke, men er ikke giftige. Det er ikke anbefalelsesværdigt at holde dem i hånden, både for fiskenes og børnenes skyld.

Sommeren – ved de danske søer og åer med fiskenet

Ål/gulål/glasål
Den lille gennemsigtige glasål kan sommetider dukke op, når man skraber sit net langs bunden af en å eller en sø. De gemmer sig ofte i mudder samt mellem vandplanter. Nogle gange kan det betale sige at få en masse mudder med op og gå det igennem med fingrene.
Det er ofte at man også finder ål længere fremme i udviklings-fasen, hvor de kaldes gulål. Ålen er udrydningstruet og skal helst genudsættes med det samme. Det er dog ikke ulovligt at holde dem lidt i spanden og kigge på dem, samt røre ved dem.

Stor Vandkalv
Stor vandkalv er at finde i de fleste vandhuller, damme samt mindre søer i Danmark. Vandkalven er en bille som lever i vandet, men den kan ikke leve uden luft. Man ser derfor ofte billen “runde” overfladen for at fylde sin luftlomme, siddende under dækvingerne.
Fanger man en vandkalv kan man nemt opbevare den i en spand i længere tid ad gangen. Men ikke mere end en halv time og ikke uden at skifte vand. Sæt gerne billen ud i det område hvori den er fanget, måske har den en familie dernede et sted.
Vandkalven kan rent faktisk også flyve.

Rygsvømmer
Rygsvømmeren er at finde i næsten alle danske vandløb og søer. De svømmer ofte nær overfladen og er derfor nemme at se og ofte også nemme at fange med fiskenettet. Deres nærmest bådformede kroppe er ikke til at tage fejl af, deres svømmeteknik ligeså.
Som åretag foretaget i en robåd eller en svømmer der “klapper” armene ind til siden, kommer de frem gennem vandmasserne.
Ligesom vandkalven skal rygsvømmeren også bruge luft for at overleve og kan også flyve.
Genudsæt gerne insektet/insekterne, som både rygsvømmeren og vandkalven er, inden 30 minutter. Husk også her at skifte vand hvis man holder dem fuld tid. (30 minutter)

Skalle
Den sølvfarvede skalle som kan nå op over kiloet, går ofte i stimer og kan fanges i langt de fleste åer, bække og søer i Danmark.
De kan også fanges i brakvand.
De små skaller står sommetider i overfladen, under brinker, mellem vandplanter etc. Man skal gerne være hurtig for at fange dem og passe godt på dem, når man endelig har været dygtig nok eller heldig nok til at få nogle i nettet.
De er ikke velegnede som spisefisk grundet deres mange ben. Derudover er smagen noget man lige skal vænne sig til.
Det er ikke anbefalelsesværdigt at røre dem eller ligge dem på jorden. De skal gerne direkte i spanden, men kun i få minutter, da de er meget skrøbelige. Hvis man alligevel gerne vil røre, så læg skallen i hånden, uden at klemme og kun i et sekund eller to. Fugt hånden først, ofte holder skallen sig mere i ro af den grund alene. (Det gælder de fleste fisk)

Aborre
Det er ikke ofte at man fanger en aborre med et alm. fiskenet. Men det er muligt og det sker. Aborren er en smuk stribet fisk med orange finner, som er at finde i stort set alle vandløb, moser og søer i Danmark. Også aborren lever i brakvand.
Aborren er også en stimefisk ligesom skallen og først når de når størrelser over 1,5 kg. er det ofte at de vælger at svømme alene.
Aborren er stærk og kan holde til meget. Men når man har fanget en skal man skifte vand ofte, og ligesom alle andre dyr og fisk, gerne give dem lidt vandplanter at gemme sig i. Fisk har en tendens til at blive stressede ligesom mennesker i et lukket og lille miljø.
Rør ikke aborren med fingerne, den kan stikke, da den både har pigge på gællelågene og ved rygfinnen. Den er ikke giftig men det kan svie en smule efter et stik.

En enorm verden af levende væsner

Der er “naturligvis” et utal af insekter, krebsdyr og fisk med flere, man kan fange derude i vandet. De mange dyr er fascinerende for både børn og voksne, og med rette! De levende væsner er en del af fødekæden og uden den ene kan den anden ikke eksistere. En masse spørgsmål stilles ofte efter at have været i kontakt med et levende dyr. Hvor kommer den fra, hvad kan den, er den farlig, kan den spises? O.s.v.

Hvis man har fanget noget og gerne vil vide hvad det er, kan man bruge et af følgende links:

Nu er det ikke ofte at man fanger fisk med et fiskenet som man gerne vil spise , men skulle man have en interesse i at gøre det, kan man læse alt om mindstemålene på de mange fisk man kan fange i Danmark her: Mindstemål…

God fangst!

DSCN0894

error: Content is protected !!